smartphone

Psykiatrin har börjat använda smartphoneteknologin som ett innovativt verktyg för bedömning och behandling av schizofreni.

En rad olika användningar har testats: samla in information om symptom, stämningsläge och medicinanvändning.

Mobiltelefonerna kan sedan användas för att ge behandlingsförslag, som att ta medicin eller engagera sig i hälsosamma aktiviteter som diet, motion eller avslappning.

Läs mer i MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer