Byannli (paliperidon palmitat) är den första depåinjektionen i EU som bara behöver ges 2 gånger per år.

Den får ges till personer, som redan fått Xeplion (en månadsinjektion) eller Trevicta (3 månadersinjektion).

I USA godkändes preparatet i september, men i Sverige tar det nog ett år till innan preparatet finns på apoteken.

Läs mer hos Hospital Healthcare Europe.

Tre amerikanska psykiatrer diskuterar kommande antipsykotika.

Läs mer hos Medpage Today

Forskare har lyckats framställa en nässpray med antipsykotika, som doseras bara var tredje dag.

Läkemedlet i sprayen hamnar i hjärnan direkt via luktnerven.

Nanopartiklar av majsstärkelse samt en polymer ingår i sprayen och bidrar till effekten.

Läs mer hos Science Daily.

Ulotaront, en spåramin receptor 1 (TAR1) agonist, har en ny mekanism som kan förändra behandlingen vid schizofreni.

Roluperidons fokus på de "negativa symtomen" vid schizofreni - såsom social tillbakadragande och apati - adresserar ett unikt, ouppfyllt behov.

Nu har Teva och MedinCell ansökt om FDA-godkännande av månatliga och varannan månad injicerbara risperidonformuleringar. Men de kan ha svårt att få användning på en fullsatt marknad av långtidsverkande injicerbara läkemedel..

Läs mer hos Clinical Trials Arena.

Klicka på bilden så syns den i ett större fönster

Framtagandet av nya psykofarmaka har drabbats av många bakslag.

Lyckligtvis finns det ett antal nya psykofarmaka under utveckling.

De erbjuder inte bara löften om nya behandlingar för att hjälpa patienter utan de främjar också vår förståelse av hjärnfunktion och dysfunktion.

Följande är ett urval, i ingen speciell ordning, av läkemedel i olika stadier av klinisk utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times.

I slutet av året kommer Lybalvi till USA:s apotek mot schizofreni och bipolär I.

Innehåller olanzapin plus samidorfan, vilket gör att viktökningen minskar.

Samidorfan är en opiod, vilket kan ge problem för de med smärtstillande opoider

Läs mer hos Fierce Pharma

Metotrexat tabletter är immundämpande och används bl,a vid reumatism.

Den första randomiserade studien på metotrexat mot schizofreni.

Behandlingen gav liten effekt mot positiva symptom, men ej mot negativa symptom.

Studien var liten 100 personer totalt, vilket ger inget säkert besked om effekt.

En person fick påverkan på vita blodkropparna.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs originalartikeln hos Translational Psychiatry.

Personer med schizofreni med pyridoxinbrist (vitamin B6), som utgör 35%, har relativt svåra kliniska symtom och behandlingsresistens.

Nyligen har högdosbehandling med pyridoxin visats kunna minska psykotiska symptom.

Nya resultat tyder på att en ny terapeutisk strategi inriktad på noradrenerga-systemet kan vara effektiv för dessa patienter.

Japanska forskare kommer att testa en ny behandling, som baserar sig på de nya fynden.

Läs mer hos EurekAlert.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt

Klicka på Läs mer så syns en video om lumaterperons farmakokinetik