Uppdaterad: 3 september 2018

schizofreni

Röster har 75 % vid schizofreni, men är inte lika vanligt vid schizoaffektiv, bipolär, depression och PTSD. Även 6 % av psykiskt friska kan höra röster, men de upplevs mer positivt och är inget problem. Behöver inte alltid vara röster utan kan också vara ljud, musik, skratt eller skrik. Synhallucinationer kan finnas samtidigt. Hallucinationer ingår, som ett av sju symptom när psykossymptom mäts och som ett av 5 symptom, som ingår i schizofrenidiagnosen. 

Hjärnområden som är särskilt aktiva vid röster är området för förståelse av språk, som också uppfattar ljud och området för tal. Det är därför det uppfattas som verkliga röster. Det är högra hjärnhalvan som talar vid röster, men normalt får den sällan ordet. Högra hjärnhalvan talar i korta meningar med starkt känsloinnehåll och ofta med fula ord. 

Flera teorier om hur röster uppstår finns, som minnestörningar, signaleringsfel mellan talamus och hjärnbarken eller att de egna tankarna upplevs inte som ens egna (dissociation?) och därför blir till röster. Synsinnet litar man mer på än hörseln och därför konstigt att de upplevs som verkliga, eftersom ingen syns prata. 

Psykotiska röster kommer ofta, utifrån, är komplexa, upplevs finnas hos andra och ger större känslomässig påverkan. Ofta har rösterna ett negativt innehåll, som ger försämrat mående. Psykotiska röster kommer när uppmärksamheten är vänd inåt, medan motsatsen gäller för normalpersoner. Positiva och hjälpsamma röster förekommer och om de försvinner kan upplevas negativt. Läs mer om röster här

Kommando- eller imperativa hallucinationer är hotande eller uppmanande kan vara farliga både för dig själv och andra om de åtlyds. 30 % har denna typ av röster. Röster kan kanske öka självmordsrisken. 

En äkta hallucination är när en röst hörs, när det är tyst, men om ord förvrängs och tolkas annorlunda talar man om illusion, som är ett mildare problem t.ex en person säger Hej och det hörs som Hora. 

Depression och mani kan göra att rösterna blir deprimerade respektive maniska. 

Röster kan orsakas av ångest och stress, som kan vara för mycket eller för lite stimulans. De kan också framkalla ångest. 

Röster är en del av sjukdomen och dina egna tankar, som av något fel upplevs som röster. När rösterna är särskilt besvärliga och störande finns oftast även större problem med tänkandet. Det är främst när rösterna får en att må dåligt eller stör vardagen, som de är ett problem. 

Röster och särskilt de som är kränkande kan ge kroppsliga reaktioner också, som värmekänslor eller myrkrypningar i händer och fötter. 

En studie på tvillingar tydde på att ärftliga faktorer orsakar 15 % av röster hos män och 32 % hos kvinnor. Så omgivningen kan vara viktigare för röster än arvet. 

Tyvärr är psykiatrerna inte så intresserade av att fråga om vad röster säger och om vanföreställningar. De påstås vara generade av dem. Det är synd för intressant information kan kanske fås ur dem, eftersom det är psykosen själv som talar. Men många hemlighåller sina hallucinationer ofta för att rösterna sagt det. 

Antipsykotika minskar hallucinationer, men inte lika bra som mot vanföreställningar. Vid första och enda psykosen hade jag högljudda och aggressiva röster. Direkt efter antipsykotika blev röstvolymen normal och rösterna blev snälla och hjälpsamma. Antipsykotika har en antiaggressiv effekt, som tydligen kan påverka arga röster också. 

När jag kom hem efter min första inläggning försökte jag använda min nya videobandspelare, men en symbol störde TV-bilden. Trots att jag läste manualen kom jag inte på hur jag skulle få bort den. Men då kom en röst och sa vilken knapp på fjärrkontrollen jag skulle trycka på och det var helt rätt. Mot slutet kom de bara vid vila eller i samband med sänggåendet. Det tog dock ett halvår innan de försvann helt. Om du har högljudda och arga röster, så kolla om du kanske har en psykos.

 

Hur stora besvär av röster har du? 

Minimal = Tveksamt och nästan normalt. 

Mild = En eller två tydliga men inte så ofta eller ett antal vaga onormala sinnesintryck, som inte ger störning av tänkande eller beteende. 

Moderat = Hallucinationer ofta, men inte konstant och tänkande och beteende är bara påverkade litet.

Moderat svår = Hallucinerar ofta och kan vara syn, smak och känsel också och tenderar att störa tänkande och/eller beteende, Tolkningen av dessa kan likna vanföreställningar och reaktion på dem kan ske med känslor eller tal.

Svår = Hallucinationer nästan ständigt, vilket ger stora störningar av tänkande och beteende. De uppfattas som verkliga och funktionsförmågan hämmas av känslomässigt svar och samtal med rösterna. 

Extremt = Nästan helt upptagen av hallucinationer, som dominerar tänkande och beteende. Hallucinationerna tolkas vanföreställningslikt och gör att man svarar till rösterna eller ändrar beteende inkluderande att följa rösternas uppmaningar. 

Från PANSS-testet, som mäter positiva, negativa och andra symptom. Obs! Ju oftare hallucinationerna kommer och ju mer ens dagliga funktionsförmåga nedsätts desto värre.

  

Självhjälp: 

Olika personer reagerar olika på dessa råd så pröva dig fram, men oftast fungerar minst ett av råden. De effektivaste råden står först. 

 • Slå på TV:n. 

 • Lyssna på musik i hörlurar. 

 • Samtala med någon. 

 • Läs högt. 

 • Öronpropp i höger öra (om det ej hjälper pröva vänster öra). 

 • Monotont mumlande. 

 • Tänk att det är mina egna tankar jag hör på grund av psykiska symptom för ingen talar till mig. Det är inga riktiga röster jag hör. 

 • Motionera och gärna regelbundet för det kan minska på röster. 

 • Gör något intressant. 

 • Att inte vara ensam kan minska på röster. 

 • Försök att minska på ångest och stress, som kan trigga röster. 

 • Säg åt rösterna i lugn ton att hålla tyst. 

 • Säg positiva saker till dig själv, som Ta det lugnt och Detta klarar jag.

 •  Kämpa tillbaka mot rösterna genom att prata eller skrika (tänk på grannarna) åt dem. Använd denna metod om den ger effekt för annars kan den kanske ge depression om rösterna inte försvinner.  

 • Vila om du är överstimulerad. 

 • Var inte nyfiken och lyssna vad rösterna skall säga för då hör du dem.

 • Ha en 10 minuters röstperiod per dag för att slippa röster på andra tider. Ägna dig bara åt dina röster då. Ej nära läggdags.  
 • Undvik att förklara var rösterna kommer ifrån och tro absolut inte att det är andar, demoner, andra personer eller utomjordingar. 

 • Tror du rösterna är verkliga, spela in dem med ljudinspelaren i din smartphone. Om någon annan är i rummet fråga om de hör samma sak som du gör. 

 • Har du högljudda och arga röster kontrollera, så du inte har en psykos.  

 • Appen iDichotic mot röster ger kognitiv träning har utvecklats i Norge och finns här

 • Vissa läkemedel kan ge hallucinationer, som biverkan. Kolla i FASS om något av dina läkemedel har sådan biverkan. Antikolinergika, som Akineton och Pargitan kan öka röster och särskilt i högre doser. 

 • Kartlägg dina röster i en dagbok och skriv när och var de uppträder samt ganska detaljerat vad rösterna säger. Försök förstå dina röster och när de inträffar och hur du mår då. Kanske kan du upptäcka vad som triggar rösterna och minska på just det. Visa dagboken för din psykolog eller psykiater. 

 • Kognitiv beteendeterapi kan vara bra för att förklara att rösterna inte är verkliga och därmed minska problemen med dem.

  

Kontakta läkare: 

 • Om rösterna är Moderat svåra eller däröver och börjar störa tänkande och beteende kan det vara dags att söka hjälp. 

 • Bästa behandlingen mot röster anses antipsykotika, familjeutbildning samt KBT vara. Ångestdämpande medicin kan vara bra mot den ångest som rösterna kan skapa. 

  

Kontakta läkare genast: 

 • Om du har kommenderande röster, som du inte börjar kunna motstå, så ring genast efter hjälp. Särskilt viktigt om rösten vill att du skall skada dig själv eller andra.

 

Framtida behandlingar: 

 • Läkemedel mot röster befinner sig under utprovning, som höjer acetylkolin i hjärnan, vilket skall minska rösterna. 

 • Avatarterapi får rösten ett ansikte (avatar) och sedan låtsas en psykolog vara en elak röst, som sedan blir snällare. Läs mer om denna lovande behandling här. 

 • Magnetsfältsbehandling (TMS) har effekt mot röster och kan lindra dem.

 • Ytlig elstimulering (tDCS) saknar bevis för effekt ännu. 

 • Starkare KBT är under utprovning, som ger bättre effekt på symptom.

Kommentarer   
Geta
#7 Geta 2019-12-26 10:09
Korsord och sudoku är bra. wasp och jag brukar syssla med sånt.
Kattflickan
#6 Kattflickan 2019-12-25 22:55
Kordordsappen WOW rekommenderar jag er att ladda hem.. det avleder och att blunda ett tag en stund så förs vinner jobbiga tankar..
Kattflickan
#5 Kattflickan 2019-12-25 22:50
Jag hörde röster efter jag varit på gymmet i söndags och skulle in på Ica och då.. för mycket träning kanske inte är bra..
Admin1
#4 Admin1 2019-03-29 15:32
Testa Viska-metoden mot röster dvs studera en tavla och se om rösterna försvinner. Jag tycker att rösterna borde försvinna också om du spelar ett dataspel, när rösterna kommer.

http://www.viska.se/sjalvhjalp-2/sjalvhjalpsrad/5704-viska-metoden-mot-roster
Christian Eliasson
#3 Christian Eliasson 2019-03-29 01:14
Jag har hört 6-8 röster i över 6 år nu, men..
De kommer bara från fönster/element sidan av rummet, som är mot innergården.
De försvinner när jag går ut i trapphuset och stänger lgh
De försvinner vid strömavbrott.

Tips, testa och ställ er mitt i rummet, vrid och vänd huvudet höger och vänster och se om du kan lokalisera om det kommer från en och samma riktning..

Har du Samsung S6 eller bättre.. sätt din ljud preset till "över 60 years", starta "Voice recorder" och lägg den i något hörn. Gör detta gärna mitt i natten eller efter 22:00. Spela in i max kvalité (kommer behövas), räcker med någon minut eller två.

Spela upp filen, och nu kommer det viktiga. Ändra hastigheten till x0.9 sen lyssna, prova x0.8. Har du S10 så använd även DOLBY Atmos med voice preset.

Känns dina röster igen?
Wikström
#2 Wikström 2018-12-14 22:39
Jag hör röster regelbundet men de stör inte min verksamhet i någon större utsträckning.
Guest
#1 Guest 2017-08-29 09:48
Har hört röster men de försvann när jag fick sann gemenskap.

Du har inte rätt att posta kommentarer