Diabetesförbundet vill att det ska finnas diabetesteam där psykologer, kuratorer eller motsvarande kompetenser ingår, skriver ordförande Björn Ehlin.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Sedan pandemin har upprepade gånger rapporterats förhöjd dödlighet hos personer med schizofreni inlagda på sjukhus med covid.

En sårbar grupp på grund av flera problem – t. ex ofta kroppslig sjukdom, ofta nedsatt insikt och omdöme, svårare att få hälsovård och problem med att förstå och använda förebyggande åtgärder.

Syftet var att utvärdera om schizofreni i samband med covid-19 som kräver sjukhusvård ökade risken att bli intuberade, inlagda på IVA eller dö jämfört med personer inlagda med covid- 19 utan schizofreni.

En retrospektiv journalgranskning av 123 personer med schizofreni gjordes med matchade kontroller.

Även om vi fann förhöjda frekvenser av dessa resultat vid schizofreni, tillskrev vår analys dessa skillnader till att de bodde kollektivt, snarare än själva sjukdomen.

Läs mer hos Community Mental Health Journal.

Enkäter för personer, som är psykiskt sjuka och de som nyligen har diagnostiserats under de senaste 12 månaderna; frågar om deras användning av mentalvårdstjänster och effekterna av regeringens åtgärder för psykisk hälsa under pandemin.

Läs mer hos Eufami.

För patienter med psykiatriska sjukdomar eller opioidberoende har det varit svårt att ta sig till en vårdcentral.

Primärvården i Malmö har därför bedrivit uppsökande verksamhet sedan 2016 på LARO-mottagningar och på psykiatriska mottagningar.

Man kan nu se positiva effekter av samarbetet; patienterna är mer uppmärksammade på fysiska symtom och är villigare att söka vård själva.

Läs mer i Läkartidningen.

Personer med psykos eller bipolär sjukdom löper markant ökad risk att bli inlagda på sjukhus och avlida i influensa, lunginflammation eller blodförgiftning.

Det visar forskning från Umeå universitet.

Läs mer hos forskning.se.

Restriktioner, hemmajobb och färre sociala kontakter under coronapandemin har tvärtemot vad många väntat sig inte lett till utbredd psykisk ohälsa.

Två nya publikationer från Folkhälsomyndigheten visar att folkhälsan inte påverkats i någon större omfattning i fråga om psykisk hälsa och självmord.

Läs mer i Läkartidningen.