För Radio Galen berättar Sofia Mellgren om Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) arbete för psykisk hälsa och om förslagen i samsjuklighetsutredningen, där hon sitter med som expert.

Läs mer hos RSMH.

Jonas Andersson

Nu kommer jag ta upp ett ämne som jag tycker är så viktigt. Ska våra tänder vara en klassfråga och ska man behöva ta lån för att kunna ta hand om sina tänder?

Jag förstår bara inte varför inte tandvården ska ingå i den vanliga vården och i högkostnadsskyddet.

Jag anser att tänderna också är en kroppsdel så jag kan inte se någon skillnad här.

Läs mer i RSMHBloggen.

En ny avhandling vid Linnéuniversitetet visar att personer som söker akutsjukvård för buksmärta ofta har psykiska symtom – även flera år senare.

»Akutsjukvården bör fånga upp de här patienterna bättre än vad vi gör i dag«, säger Erik Lexne, forskaren bakom studien.

Läs mer i Läkartidningen.

Människor med psykiatriska diagnoser löper ungefär 40 procents ökad risk att dö i covid-19, enligt en forskningssammanställning i Jama Psychiatry.

Störst är risken att dö för de med allvarliga psykiatriska diagnoser, som schizofreni och bipolaritet, en nästan 70 procents ökad risk.

Läs mer hos Sveriges Radio

Indraget stöd, ökad isolering och psykisk ohälsa.

En rapport från Socialstyrelsen visar att pandemin slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service.

Uppdragets slutrapport visar att under 2020 genomförde 80 procent av landets kommuner och stadsdelar förändringar i LSS-verksamheten till följd av covid-19.

Framför allt drabbades personer med daglig verksamhet.

Omkring en tredjedel av kommunerna ställde in insatsen helt och hållet, vilket berörde 17 200 personer.

En lika hög andel kommuner minskade insatsens omfattning.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

”Konvalescenten” är en oljemålning av Helene Schjerfbeck. Bild: Wikimedia commons

Post-covid verkar vara kontroversiellt.

I vårt effektiva samhälle ska gränsen mellan frisk och sjuk vara tydlig.

Medicinhistorikern Maria Josephson vill slå ett slag för begreppet konvalescens, som tills nyligen användes om det nedsatta tillståndet efter en allvarlig sjukdom.

Läs mer i Göteborgs-Posten. Tack Geta för tipset!