Det har pratats mycket om ungas psykiska ohälsa i spåren av pandemin.

Men problemet, att många unga mår dåligt och att långt ifrån alla får den hjälp de behöver, är äldre än så.

Det måste regeringen ändra på.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Med beslut om nya pressade scheman för skötarna inom psykiatrisk heldygnsvård visar Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) och Region Stockholm, på dålig förståelse för den vårdnära personalens värde i patienternas behandling och säkerhet.

Man stympar förutsättningarna att bedriva bra och säker vård, skriver skötarna på Psykiatri Södra Stockholm.

Läs mer hos ETC.

Hälsoscheman" inom psykiatrin blir katastrof från Aftonbladet. Tack Nissegossen för tipset!

Övergrepp, kränkningar, ensamhet och sorg.

Så tedde sig livet för många av de människor med funktionsnedsättning som placerades på institutioner som Vipeholm åren 1935–1982

Nu sällar sig fackförbundet Vision till de grupper som vill att staten ger en offentlig ursäkt till de drabbade och deras närstående, skriver DHR, Vision, FUB och Funktionsrätt Sverige.

Läs mer i Expressen.

Att schizofreni­patienter i dag inte är berättigade till stöd enligt LSS är ett svek mot de 35 000 människor som lider av sjukdomen i Sverige i dag.

Det skriver tre debattörer.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Jimmie Trevett

Jämlik hälsa är väldigt viktigt att kämpa för tycker jag.

Vi har inte en jämlik hälsa i Sverige idag, om detta talar siffrorna sitt tydliga språk.

Vi vet att personer med svårare psykisk ohälsa har en medellivslängd som är 15–20 år kortare än en frisk persons.

Självmord och biverkningar av mediciner, en livsstil som innebär att man inte rör sig tillräckligt, är alla faktorer som påverkar människor med psykisk ohälsas livslängd.

Det är en skam för den svenska sjukvården att situationen är vad den är.

Läs mer i RSMHBloggen.

Under mer än hundra år har den psykiatriska verksamheten i Säter byggts upp, utvecklats och skapat en kultur som präglar såväl nytta för patienterna, en öppen inställning hos stadens innevånare och en stolthet att vara en del av humanism och medkänsla.

Under den tid vi socialdemokrater styrde landstinget kom ingen på tanken att den sedan länge etablerade verksamheten skulle vinna något på att flyttas till Falun med allt vad det innebär av brutna relationer mellan patienter och personal och svårigheterna kring uppbyggnad av ny organisation som riskeras att slukas av det stora sjukhusets behov.

Läs mer hos dt.se.