Ett skifte från skyldigheter till rättigheter i svensk socialtjänstlag är nödvändigt för att säkra en godtagbar levnadsstandard för människor med långvarig psykisk ohälsa.

Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, Riksförbundet för social och mental hälsa.

Läs mer i Altinget.

Jörgen Thorn ger i Skaraborgs Allehanda 20/9 inga klara besked om den psykiatriska verksamheten ska finaniseras.

Hur Thorns sjukvårdsledning egentligen planerar sjukhusets verksamhet är ofta höljt i dunkel, och endast möjligt att härleda i efterhand.

Vuxenpsykiatrin i Skaraborg har under många år lidit av personalbrist – 7 psykiatrer för Skaraborgs 260 000 invånare som sämst för några år sedan – vilket i många budgetar generat ett ”plusresultat”.

Läs mer i Skaraborgs Allehanda.

Ulrika Westerberg bloggar om svåra upplevelser av trauman och om hur den offentliga vården gång på gång misslyckades med att ge henne en adekvat behandling.

”Jag funderar över hur de som utsatts för trauma och som inte sökt vård klarar sig mentalt.

Har de återhämtat sig?

Hur mycket längre tid tar det för en individ att skapa ett tillfredställande liv för sig själv och andra med obehandlat trauma?”, bloggar hon.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Hannes Qvarfordt bloggar att vårdtagare bör få mer makt över vården, psykiatrin borde erbjuda ett smörgåsbord av behandlingsformer som brukare kan välja mellan.

Läs mer hos RSMH.

Psykologkåren rasade när det stod klart att Sveriges Radios nya ”radiopsykolog” Ullakarin Nyberg inte är psykolog – utan överläkare.

På sin hemsida uppmanade Psykologförbundet att Sveriges Radio skulle byta namn på programmet – och nu har de fått sin vilja igenom.

Läs mer hos Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

Ullakarin Nyberg är sommarpratare 17/8. Lyssna här.

Det har pratats mycket om ungas psykiska ohälsa i spåren av pandemin.

Men problemet, att många unga mår dåligt och att långt ifrån alla får den hjälp de behöver, är äldre än så.

Det måste regeringen ändra på.

Läs mer i Dagens Nyheter.