Forskarna Anna Essén och Björn-Erik Erlandsson undrar om det bör vara upp till marknaden att skilja högkvalitativa hälsoappar från dem som mer liknar hafsverk.

Läs mer i Dagens Medicin

Det krävs en bred och långsiktig satsning för att utveckla och utvärdera digitala appar.

Vårdens professioner bör tillsammans med primär- och sjukhusvård, kliniska forskare, datavetare och regionala läkemedelskommittéer initiera utveckling och forskning såväl lokalt som nationellt.

Huvudmän, forskningsråd och myndigheter bör stå för finansieringen.

Läs mer i Läkartidningen.

En nordisk standard anses bättre för detta i Läkartidningen.

 

Appen AiCure analyserar användarens ansiktsuttryck och tal

Schizofreni kopplas till uttryckslöst ansiktsuttryck och monoton röst.

Av 21 undersökta personer så stämde appens diagnos med psykiaterns i hög grad.

En app finns redan som heter AiCure, men schizofrenielementet finns ännu inte i det.

Den appen ser med kamera om man tagit sin medicin och finns här för android.

Läs mer hos mailOnline.

Träning är, och har alltid varit, en viktig del i Jesper Aasas liv.

Nu i sommar lanserar han träningsappen Vitala för patienter med sjukdomsrelaterade eller funktionella begränsningar.

Läs mer i Läkartidningen.

MKT-appen 

Metakognitiv träning (MKT) har hög till moderat effekt på positiva symptom och vanföreställningar vid schizofreni, men moderat till låg kvalitebevis tyder att effekten kan kvarstå upp till 6 månader efteråt (Schizophrenia Library).

MKT innebär att man tränar sig på att undvika tankefel, som kan leda till vanföreställningar.

En med schizofreni drar ofta snabba och felaktiga slutsatser.

Medan en normal person kräver 5-6 fakta för ett beslut nöjer sig en med schizofreni med ett fakta.

Nu finns en gratis-app för MKT utvecklad av forskare för android och IOS.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt från NSPH riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning.

Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt.

Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

För att använda appen måste ett konto skapas och aktiveras via e-post. Sedan loggar man in.

Finns som broschyr, app för android och  iOS.

Sandoz och Pilloxa samarbetar för att förbättra följsamheten till medicinering hos transplanterade patienter med hjälp av en smart läkemedelsdosett med inbyggda sensorer och en smartphone app kopplad till flera datatjänster.

Plattformen har som mål att ge individualiserad support och feedback till användaren för att på så sätt underlätta för dem att ta sina mediciner på bästa möjliga sätt.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Psykappar installeras ofta, men enbart en liten grupp använder apparna längre tid visade en studie, som analyserade datatrafiken för apparna.

93 appar studerades, men de användes bara av 4 %, men peer support-appar användes av 35 %.

Appar som användes längst i minuter var mindfulness/meditation och peer support.

Apparna användes mest på kvällarna utom mindfulness/meditation, som användes både morgon och kväll.

Läs mer hos The Mental Elf.

Personer med schizofreni sänder och mottager mindre SMS eller ringer mindre till andra en månad före återfall enligt en exploratorisk undersökning.

Social isolering är en riskfaktor för dåligt behandlingsresultat och mobiler kan spåra socialisolering.

Men inkommande telefonsamtal och personliga samtal ändrades inte.

Än så läge har detta bara testats forskningsmässigt, så man vet inte om det fungerar i praktiken.

Läs mer hos Psychcongress.