Just där och då kändes det som att patienten tagit makten genom att sätta sitt eget liv som insats för att få litium, berättar Adel Abu Hamdeh.

Läs mer i Dagens Medicin.

En genomgång som P1-programmet Kaliber gjort av över 100 lex Maria-anmälningar visar att det finns brister inom vården av personer som begått självmord.

I lex Maria-anmälningarna som Kaliber gått igenom i granskningen brister det i bland annat suicidriskbedömningar och dokumentation.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Med en vardag full av ingripanden för att hjälpa självmordsnära personer är det viktigt för poliser att kommunicera på ett tryggt sätt.

Polismyndigheten satsar stort på att utveckla sin förmåga inom detta.

Läs mer hos Polisen.

Rädslan för att patienter ska begå självmord legitimerar ofta ett omfattande och kontraproduktivt bruk av tvång i vården – ett tvång som lätt leder till mekaniserad upprepning och bristande tillit hos såväl patienter som vårdgivare.

Jag förstår inte nollvisionen när det gäller självmord.

För mig ter den sig som förljugen, eftersom den aldrig går att uppnå.

Uppsatta mål som man på förhand vet är orealistiska tenderar att framstå som dekoration. Tar man nollvisionen på allvar handlar det om tron på en allsmäktig psyki­atri som kan frilägga och kontrollera människors inre dolda liv. Ett slags social ingenjörskonst.

Läs mer i Läkartidningen.

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) minskade risken för självmord vid svår depression, visar en nyligen publicerad studie från Universitetssjukhuset Örebro.

Minskningen var signifikant vid psykotiska depressioner och hos dem över 45 år.

Läs mer i Läkartidningen.