Handlar om personer med schizofreni, som t.ex har jobb som professor.

Idag jobbar max 10 % med schizofreni mer än halvtid.

Högfungerande autism betyder att inte IQ är nedsatt och att man kanske kan slippa gruppboende och klara sig själv.

Läs mer hos PsychCentral.

I dag, onsdag, fick Sara Wallén utmärkelsen Årets digitala psykolog för att ha förändrat sättet att använda kognitiv testning i hälso- och sjukvården.

Läs mer i Dagens Medicin.

Nej, men du kan ha schizoaffektiv av bipolär typ.

Schizoaffektiv störning faller under kategorin schizofrenispektrum och psykotiska störningar.

Bipolär sjukdom är en humörstörning.

Läs mer hos PsychCentral.

Sensodetect har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni.

Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus.

För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni.

Till kliniken, som är öppen veckodagar mellan 08:00 och 17:00, ansluts en legitimerad sjuksköterska och en dataanalytiker.

Läs mer hos Cision.

Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression.

Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende.

Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, menar forskare.

– Sannolikt beror det på att schizofreni är en grupp av sjukdomar som har likartade symtom, men olika orsak. Några patienter har ett överaktivt dopaminsystem, andra inte. Så vi kan inte förvänta oss att hitta en diagnostisk markör som är användbar för alla.

Läs mer hos forskning.se.

Forskare har visat att ett screeningverktyg med 16 frågor kan hjälpa till att förutsäga på cirka 5 minuter om unga löper hög risk för schizofreni och kan få sjukdomen.

Testet kunde förutse 78 % av de med hög risk och 77 %, som inte skulle få sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.