Läkare kan ha svårt att bedöma arbetsförmåga vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd och för att förbättra läkares arbete med sjukskrivningar behövs insatser på både individ- och organisatorisk nivå.

Det är en slutsats i en avhandling av Paula Nordling från Göteborgs universitet.

Läs mer i Läkartidningen.

Helena är ett av tiotusentals barn som diagnosticerats för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Två decennier senare försöker hon bli fri.

Och hon är långt ifrån ensam.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Posttraumatisk stress, PTSD, som också är en minnessjukdom, delar många symtom med tidiga stadier av kognitiv sjukdom, skriver debattörerna bakom en ny rapport.

Läs mer hos Dagens Medicin.

66 % med schizofreni får PTSD. Läs om PTSD vid schizofreni.

Den komplicerade och kontroversiella bakgrunden som förbinder autism och schizofreni svarar inte mycket på föräldrarnas oro över att båda dessa två tillstånd förekommer hos deras barn.

För diagnos av autism är två viktiga faktorer:

Brister i social kommunikation/interaktion

Begränsat/ repetitivt beteende och/eller sensoriska intressen.

Läs mer hos Autism Parenting Magazine.

Diktsamlingen ”Avgrunden av ljus” är ett urval av Lars Noréns poesi utgiven mellan 1962 och 2016.

Arbetet är gjort med känslighet i alla led.

Dikterna tar sig in i kroppen och stannar där, som en märkligt ordlös del av jaget, skriver Rebecka Kärde.

Intensiteten kulminerar i de 60-talsböcker som tillkom i samband med att Norén insjuknade i schizofreni och ”vårdades” på mentalsjukhus i sju månader.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Linda van Paaschen, överläkare i psykiatri

I dag kan en patient träffa en psykiater vid upprepade tillfällen under ett halvår och behandlas utan att strukturerad diagnostik äger rum.

I stället görs en internremittering till ett diagnostiskt team.

I regel genomför så småningom en psykolog diagnostiken.

På vissa mottagningar kopplas även en annan psykiater in.

Häpnadsväckande ologiskt och ineffektivt organiserat.

Läs mer i Läkartidningen.