Alla regioner utom tre erbjuder självvald inläggning för vissa patienter i psykiatrin, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen.

Myndigheten konstaterar att det vetenskapliga stödet för vårdformen fortfarande är skralt.

»Men det kan ändå finnas starka skäl för att det här är en värdefull insats«, säger Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig i psykiatri.

Läs mer i Läkartidningen.

Nu ska en mobil akutpsykiatrisk enhet förbättra för människor som mår psykiskt dåligt.

Det kan till exempel handla om depression, ångest, suicid och psykos.

– Ibland kan det vara bättre att få psykiatrisk hjälp på den plats man befinner sig än att behöva åka till sjukhus, säger Carin Nordberg, psykiatrisjuksköterska.

Läs mer hos Region Norrbotten.

Vad jag vet finns det ett gruppboende för psykiskt sjuka i Halmstad och Ängelholm, så varför inte i Laholm?

Läs mer i Hallandsposten.

Hur har brukarråden för vuxenpsykiatrin fungerat under pandemin?

Revansch har gjort en granskning av samtliga regioner.

Här kan du läsa en intervju med Anna Öhman, samordnare hos Region Gävleborg, och beställa ett provex av Revansch med svar från samtliga regioner.

Läs mer hos RSMH.

En studie från Norge visar att män i större utsträckning än kvinnor får hjälp för psykiska problem inom specialistsjukvården i landet, skriver VG.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Karl-Johan Vannmoun, journalist på P4 Västerbotten, har fått ett stipendium från Schizofreniförbundet för sin dokumentär "Alla ville väl – om en psykiatrireform".

Här kan du höra radioserien "Alla ville väl" i fyra delar , eller i appen SR play.

Läs mer hos Sveriges Radio.