Det sker en omfördelning av resurserna inom psykiatrin.

Det innebär att ytterligare ett mobilt team inrättas inom specialistspsykatrin för att ge patienter stöd i hemmet, att fem vårdplatser tillkommer inom barn- och ungdomspsykiatrin och att antalet vårdplatser minskar inom vuxenpsykiatrin.

Läs mer hos Region Västernorrland.

Thomas Insel, som varit chef över US National Institute of Mental Health (NIMH) förespråkar bättre socialpolitik, inte bara mer hjärnforskning.

Läs mer i Nature.

Tidigare i år larmade Sylf Södra Älvsborg om att olegitimerade arbetade ensamma på nätterna på psykiatriakuten i Borås.

Nu har vuxenpsykiatrin lyckats rekrytera ST-läkare och olegitimerade läkare schemaläggs inte längre på ensamma jourpass. »Arbetsgivaren har gjort ett bra jobb«, säger ordföranden Elin Ekdahl.

Läs mer i Läkartidningen.

Färre patienter besökte landets psykiatriska akutmottagningar under pandemin.

Fler blev dock inlagda eftersom fler var allvarligt sjuka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Särskilt rörde det patienter som behövde psykiatrisk tvångsvård.

Av dessa hade ungefär hälften schizofreni och liknande tillstånd.

Läs mer i Läkartidningen.

Publicistklubben Norra delade under lördagen ut priset Silversleven 2021

Styrelsen delade också ut ett hedersomnämnande till Kalle Vannmoun, Sveriges Radio Västerbotten.

Motiveringen lyder: IAlla ville väl – om en psykiatrireform" tar Kalle Vannmoun på Sveriges Radio Västerbotten avstamp i sin pappas schizofreni för att berätta om andra som drabbats av psykisk sjukdom."

Läs mer hos Sveriges Radio.

Personal på Sunderby sjukhus vittnar om att den gångna helgen vid vuxenpsykiatrin var kaotisk med överbeläggningar och underbemanning.

– Vi kan inte bedriva den vård vi är ålagda, säger skyddsombudet Liselott Johansson.

Läs mer hos SVT Norrbotten.