En man på ett boende i Rättviks kommun medicinerades under 19 år utan att ha gett sitt samtycke till det.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) allvarlig kritik mot kommunen, rapporterar SVT Nyheter Dalarna.

Läs mer i Expressen.

Förväntar man sig att något ska göra ont, kan det göra ännu ondare.

Tror man att man ska få biverkningar av en viss medicin, är det mer sannolikt att man får det.

Är det vi som lurar oss själva?

Nja, det är snarare kraften i placeboeffekten.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

Fem kliniska profiler för aripiprazol, som inte bevisats tillräckligt med randomiserade studier identifierades i en litteraturöversikt, sedan fick en expertpanel bedöma dem med Delfi-metoden.

Enligt paneldeltagarnas kliniska erfarenhet kan aripiprazol användas som underhållsbehandling för gravida kvinnor, är relevant för att bevara kognitiv funktion och kan betraktas som ett alternativ hos patienter med en beroendesjukdom också eller med ihållande negativa symtom.

Läs mer hos BMC Psychiatry.

Antabus har länge används mot alkoholmissbruk.

Japanska forskare har funnit att hos möss ger Antabus samma ångestsänkande effekt som bensodiazepinet diazepam.

Fördelen med Antabus är att det ej ger trötthet, minnesstörningar och bristande koordination.

Läs mer hos Medscape.

Att behandla schizofreni kan vara utmanande.

En person har behandlingsresistent schizofreni om de provat två eller flera antipsykotika i rätt dos och inte ser någon förbättring av symtomen.

Behandlingsresistent schizofreni kan fortfarande förbättras med olika behandlingar, men dessa förbättringar kan ta tid och experimenterande.

Läs mer hos MedicalNewsToday.

En psykiater i Mellansverige mister sin läkarlegitimation eftersom han inte har skickat in de journaluppgifter som Ivo krävt.

Själv uppger läkaren att han bränt journalerna.

Han hade förskrivit stora mängder botox och Genotropin till ett tiotal patienter.

Läs mer i Läkartidningen.

Högdos av depåinjektioner med Risperdal Consta, Xeplion en gång i månaden eller Abilify Maintena en gång i månaden gav förbättrad sjukdomsgrad, färre inläggningar och mindre funktionsnedsättning vid svår, behandlingsresistent schizofreni, enligt nya rön.

Författarna föreslår att höga doser av andra generationens depåinjektioner under vissa sjukdomskritiska tillstånd kan utgöra ett alternativ till klozapin (Clozapine).

Läs mer i HCPLive.

Byte till depåinjektioner av antipsykotika under de första 3 åren av behandlingen minskade medicinavbrott, minskade återfall (30-40 %) och minskade långtidsdödligheten (50 %).

Studieperioden var 13 år.

Resultaten ger bevis för fördelar med tidig behandling med depåinjektioner vid schizofreni

Användning av depåinjektioner i det sena stadiet av behandlingen minskade inte risken för återfall eller dödlighet.

Läs mer i Medical Dialogues.

Allt tyder på att pågående antipsykotisk medicinering är avgörande för att undvika återfall vid schizofrenispektrumstörningar, men evidensbaserade rekommendationer för valet av preparat är otillräckliga.

Även om antipsykotika i tabletter ofta rekommenderas i första hand av praktiska skäl, är depåinjektioner ett viktigt alternativ för att ta itu med följsamhetsproblem från början av sjukdomen.

Mer än 50 % har långvariga, tillfälliga symtom på psykos och cirka 20 % har kroniska symtom och funktionsnedsättning.

En metaanalys har gjorts av 92 olika studier och är världens största.

Högsta tillförlitliga bevis för förebyggande av återfall i schizofrenispektrumstörningar har olanzapin, aripiprazol (Abilify) och paliperidon (Invega), som finns både i tablettform och depåinjektion.

Läs mer hos World Psychiatry.

Mindre än 25 procent av alla drogrelaterade dödsfall beror på illegala droger skriver Svensk Farmaci.

Varje år dör uppemot 900 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Tre av fyra dödsfall beror på överdoser eller att personen tagit sitt liv, visar en genomgång av statistik från flera myndigheter.

Rapporten visar att de flesta som avlider till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar är kända av hälso- och sjukvården sedan tidigare, cirka åtta av tio hade fått en psykiatrisk diagnos fem år före dödsfallet

Läs mer hos Socialstyrelsen.

 

I dag är kirurgi den mest effektiva behandlingen mot den kroniska sjukdomen, men de senaste åren har även flera läkemedel blivit godkända i EU.

Fler personer med fetma borde behandlas med läkemedel. De läkemedel som finns på marknaden i dag har i studier visat viktnedgång och goda hälsovinster för patienterna, säger Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare, ansvarig för Obesitascentrum vid Capio S:t Göran.

Läs mer i LäkemedelsVärlden.

Underkategorier