En gen har hittats, som ökar risken att drabbas med schizofreni 35 gånger (35 % ökad risk), men genen finns bara hos mindre än en på 1000 individer med schizofreni.

Studien är baserad på 16000 individer från Sverige, Finland och Storbrittanien.

Genen heter SETD1A  och fanns även vid utvecklingsstörning och neuropsykiatriska sjukdomar. Det tyder att det kan finnas gemensamma gener och fel mellan schizofreni och utvecklingsstörning.

Läs mer hos Mirror.

Schizophreniaforum.org skriver om denna studie och även en studie till på SETD1A, där tysta mutationer, som inte ändrar proteinstrukturen utan bara hur proteinet tillverkas kan bidraga till ökad risk för schizofreni.

Kommentarer   
björk
#3 björk 2016-03-25 15:25
Hypotetiskt sätt kan det va direktiv från topp politikerna att förmedla till forskarna att från deras sida underrätta läkarna att de skall ha en annan attityd som skiljer sej att ändra det social kemiska klimatet lite framtids tänk. Och underground innovation! Att toppar ur politiken kan ha underliggande intressen att förändra kemin med små medel som en "kråka i själva protokollet" som kan tes simpelt men får konsekvenser för Du och Jag att det konceptet måste förändras... Storbritannien vet jag har en konservativ syn på schizofrena så det är inget undantag direkt att de skulle medverka det är underliggande perspektiv att de är med för att underblåsa själva idén med sin framtoning och agenda. Så om man ser mellan fingrarna eller läser mellan raderna att/ Storbritannien bistår denna fula idén i sig som vet med sig attityden till schizofrena förstår nog ett o annat! Det blir ingen konst för den insatta att se igenom det den fula dogmen. Det gör jag anspråk på att se det på.
Ready
#2 Ready 2016-03-16 01:07
Det känns inte betryggande att forskarna gör sådana konstiga tankefel.
Admin1
#1 Admin1 2016-03-16 00:43
Lite chockad att forskarnas tankefel. Naturligtvis ökar inte genen risken för schizofreni utan istället för utvecklingsstörning och de med schizofrenidiagnos är antagligen fel diagnosticerade. Men de är bara 1 på 1000, så det är inget allvarligt fel. De bör rediagnosticera de 10 fallen med schizofreni. Det är några på sajten som först hade schizofrenidiagnos och sedan fick autismdiagnos (ungefär 1 på 1000). Vid autism kan psykos uppstå vid stress, men psykosen går snabbt över om stressen upphör.

Du har inte rätt att posta kommentarer