Skratt ur sitt sammanhang eller överdrivet vid en situation kallas paradoxalt skratt.

Det förekommer vid schizofreni och andra neurologiska störningar, men det finns behandlingsalternativ.

Pseudobulbar affekt, som det kallas har behandlats med SSRI, tricykliska antidepressiva eller med licenspreparatet Nuedexta.

Läs mer hos PsychCentral.

Magiskt tänkande - som att undvika trottoarsprickor och tro att du har räddat en älskad från ett fruktansvärt öde - är inte alltid dåligt, men för vissa kan det orsaka betydande lidande.

Det som gör tänkandet "magiskt" är att de två elementen – handlingen och händelsen – inte har något logiskt samband.

Tvångssyndrom (OCD) och schizofreni kopplas ofta ihop med magiskt tänkande.

Läs mer hos PsychCentral.

I senaste avsnittet av RSMH Lunds egen podcast Radio Galen berättar Jan Abrahamsson om sina erfarenheter av att ha Aspergers syndrom, en diagnos inom autismspektrat.

Jan fick diagnosen när han var 28 år, idag är han 53.

Han tycker att diagnosen hjälpt honom, inte minst för att han då får stöd genom lagstiftningen i LSS.

Lyssna på programmet här.

Schizofreni, kännetecknad av psykotiska symtom och i många fall social och yrkesmässig nedgång, är fortfarande en etiologisk och terapeutisk utmaning

Viktigast i behandlingen förblir dopaminreceptorblockerande läkemedel; psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi, har relativt små effekter på symtomen.

Tanken att schizofreni bättre betraktas som den yttersta delen av psykotiska symtom av olika grad är för närvarande inflytelserik.

Andra diskussionsområden inkluderar cannabis och motgångar i barndomen som orsaksfaktorer, om det finns en progressiv hjärnförändring efter debuten och den långsiktiga framgången med initiativ för tidig behandling.

Läs Abstract i The Lancet.

Kommunikation kan vara ett fönster till dina tankar, vilket gör det till en viktig ledtråd för att förstå möjliga psykiska hälsotillstånd.

Läs mer hos PsychCentral.

Jimmie Trevett

Den växande ensamheten i befolkningen kan uppfattas som en pandemi i sig, då den för med sig både fysisk och psykisk ohälsa.

Precis som med många andra hälsorisker kan ensamhet brytas.

Det första steget kan vara att prata om problemet.

Läs mer i RSMHBloggen.