Setting Priorities for Paranoia är en studie skapad av Department of Psychiatry at University of Oxford för att få en större förståelse av paranoiastadiet inom psykos. 

Det är viktigt att Du som är drabbad, både som anhörig eller egenerfaren, fyller i enkäten för att svara på vad som behöver forskas mer om.

Läs mer om studien här.

Enkäten kan besvarar på nätet och finns här.

Upp till 50 % med schizofreni och 40 % med bipolär kan ha anosognosi.

Läs mer hos The Seattle Times.

Det borde upplysas mer om vad det innebär att ha PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, skriver Ylva Kristina Larsson på RSMH-bloggen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Vad är egentligen schizofreni?

Finns det verkligen en koppling mellan sjukdomen och våld?

Och hur beskrivs psykoser, vanföreställningar och hallucinationer av någon som själv lever med schizofreni?

Vi träffar Simon Cervenka, professor och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och Kimberly Hallberg. 

Avsnitt 1. Förvrängd verklighet.

Avsnitt 2. Att höra röster.

Lyssna här.

Leif Hoffmann, som är pensionerad kirurg, drabbades av covid-19 tidigt under pandemin och låg i fyra veckor i respirator.

Här följer hans berättelse av de drömmar och hallucinationer han upplevde när han låg nedsövd.

Läs mer i Läkartidningen.

Pebbles Karlsson Ambrose nämns i artikeln

I januari 1797 togs en man vid namn James Tilly Matthews in på Bethlems psykiatriska klinik i London.

Matthews hävdade att han var utsatt för en komplott.

En liga bestående av sju män övervakade, påverkade och torterade honom med hjälp av sorts pneumatisk vävstol som sände ut magnetisk strålning.

Matthews anses vara det första dokumenterade fallet av paranoid schizofreni

Läs mer hos MSN livsstil.