IQ

En 10-årig norsk studie mättes IQ på 89 personer, som var nyinsjuknade i psykos under 10 år.

Ofta var förloppet för IQ bättre än vad som sagts tidigare, men en grupp som fick upprepade psykoser och alltså hade sämre effekt av behandlingen hade sämre ordminne och närminne än övriga.

Längre psykos efter insjuknandet gav alltså en kraftigare nedgång i IQ. Intressant var att det var inte psykostiden före behandlingen, som gav nedgång i IQ utan längden för psykosen efter behandling.

De som fick kraftigast nedgång i IQ hade lägre IQ från början jämfört med övriga, vilket kan tyda på att lägre IQ ger ett värre sjukdomsförlopp.

Forskarna har två teorier att endera ger lägre IQ sämre förmåga att motverka psykos eller så finns det en undergrupp av schizofreni med större nedgång i IQ och längre psykoser.

Läs mer hos Yale News.

 

Kommentarer   
Godiset
#6 Godiset 2015-01-23 14:56
Hej,
Har ätit mediciner i 22 år och jag kan säga att de äldre tex Haldol, Cisordinol mm i höga doser gjorde mig till en grönsak i huvudet. Den bästa medicinen för iq som jag har provat är Abilify men jag fick sömnsvårigheter av den. Kolla er iq på Mensas hemsida gratis. Mina närminnes problem tror jag beror på alla el behandlingar som jag fått. Som har bränt sönder hjärnan. Men iq är det inga problem med. Jag kan saga att mina kognitiva förmågor är bättre nu med min nuvarande
Medicinering än för 22 år sedan när jag var en grönsak på Haldol.
björk
#5 björk 2015-01-23 14:28
hej.....jag märker själv min iq försämrats........... och jag är synonymt med det aktuella, topic......... alltså synonymt med psykoser som är typ väldigt eller svårläkta..........Men själen svarar ju dessamma, det kanske om man säger så va svår att förklara......... Det är som man inte kan spela badminton.... Men för, Farao man har ju ett register också, (eller för de)...jkb :-)
Isa-Alise
#4 Isa-Alise 2015-01-17 08:12
Jag gissar att de med långvarig psykos efter behandlingen fick mer mediciner och större doser eftersom de inte svarar bra på behandlingen. Det är medicineringen i stora doser eller med flera olika mediciner som tillsammans ger trötthet, försämrat ordminne och närminne. Det verkar vara typiska biverkningar som kan gå över med en bättre behandling. Dessa biverkningar ger utslag på IQ tester men behöver inte betyda permanenta förändringar. Därav tycker jag man ska forska fram effektivare behandlingar för psykos som inte dämpar kognitionen lika mycket. Då kan man behandla psykosen hos fler utan att sänka de kognitiva funktionerna.
Admin1
#3 Admin1 2015-01-16 22:33
Ja, det kan vara så men antipsykotikan verkar inte ha effekt tillräckligt, eftersom psykoserna är så långa. Chansen finns att om de fick Clozapine, så kanske psykoserna inte kommer och IQ:n räddas. Clozapine ges aldrig först utan sist. Clozapine har bäst effekt och effekt på psykoser där andra antipsykotika saknar effekt, som här. Det är ungefär 10 % som inte får effekt av antipsykotika initialt brukar man säga.
Ready
#2 Ready 2015-01-16 20:16
Det här skulle väl kunna tolkas som att det inte är psykosen som ger minskningen i IQ utan antipsykotika?
Admin1
#1 Admin1 2015-01-16 15:16
Väldigt intressant studie även om patientantalet inte var så stort. Det som är lite konstigt är undergruppen med långa psykoser efter behandlingen som fick ganska sänkt IQ. Det kan ju vara som forskarna säger, men möjligheten finns också att antipsykotika hos en liten grupp försämrar IQ, eftersom de fick inte sämre IQ av psykos före behandlingen.

Men andra förklaringar kan finnas att det är en grupp som avbryter medicineringen ofta och därför får psykoser. Så man får titta på denna grupp och testa olika behandlingar, depåinjektioner, Clozapine och metakognitiv träning.

Annars är det här med nedgång i IQ på sätt och vis ett släktskap med autismen, där ju nedgångar i IQ kan vara ännu värre. Där är ju schizofreni mer nära autismen än andra psykiska sjukdomar, som nästan aldrig har sådan påverkan på IQ.

Du har inte rätt att posta kommentarer