Lancet

En artikel i den mycket ansedda tidskriften Lancet Neurology föreslår att schizofreni, bipolär, begåvningshandikapp och autism skall kallas för hjärnutvecklingsdysfunktion (DBD - development brain dysfunction) snarare än helt oberoende tillstånd med olika orsaker.

Orsaken är att tillstånden har gemensamma genetiska faktorer, som dock ger lite olikartad symptombild.

När kvantitativa studier av neuropsykologiska och neurobeteende egenskaper studeras istället för diagnoser och individerna jämförs med friska familjemedlemmar är det möjligt att mer korrekt demonstrera betydelsen av genvarianter.

Läs mer hos NEWSMedical.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2013-04-09 18:08
Vad händer i hjärnan vid första psykosen? De flesta av oss har fungerat hyfsat när det gäller det kognitiva innan dess. Blir
det kortslutning på något sätt?

Du har inte rätt att posta kommentarer