Åsa Konradsson Geukens storebror Mats insjuknade i schizofreni när hon var 14 år, vilket har präglat stora delar av hennes liv.

När hon var yngre kände hon så mycket skam kring hans sjukdom att hon inte pratade om det med någon utanför familjen.

När hon blev äldre och började forska i farmakologi insåg hon att hennes och hennes brors erfarenheter kunde betraktas som en stor tillgång.

Plötsligt var hon en värdefull resurs, som visste betydligt mer om sjukdomen än vad som kan hittas i uppsatserna.

Lyssna till ett 44 minuters samtal om forskning hos NSPH.

 

En metaanalys med 192 studier på 709 000 individer kom fram till detta:

Sjukdomsgrupp Topp ålder
Median ålder
Neuroutveckling 5.5 12
Ångest / rädsla 5.5 17
OCD 14.5 18
Ätstörning 15.5 18
Stress 15.5 30
Missbruk 19.5 25
Schizofreni / primär psykos 20.5 25
Förstämningssyndrom 20.5 31

Median = värdet för 50 % av individerna

Läs mer i The Mantal Elf.

EEG och fMRI tyder på att schizofreni är kopplad till minskad synaptisk förstärkning (en förlust av nervexcitation), medan hallucinationer och andra symtom är associerade med en förlust av nervinhibering.

Dessa fynd stöder hypotesen att vid schizofreni kompenseras en primär minskad synaptisk förstärkning på pyramidceller genom interneuron-nedreglering.

Vidare föreslår de att psykotiska symptom, såsom hallucinationer, relaterar till denna sekundära nedreglering.

Läs mer hos BioTechniques.

En fransk studie 3200 kvinnor med schizofreni belyser viktiga hälsoskillnader mellan gravida kvinnor med och utan schizofreni samt hos deras nyfödda.

Resultaten tyder på preliminära rekommendationer att fortsätta  försöka förebygga metabolisk risk och urinvägsinfektioner; att främja tidig rökavvänjning, alkoholabstinens och upphörande av missbruk och att utveckla specifika program för andra ouppfyllda behov under och före graviditeten.

Läs mer i The Lancet.

Det kan finnas ett samband mellan ljus under graviditeten och hur fostrets hjärna utvecklas.

Upptäckten av  ljusreceptorn Opsin3:s uttrycksmönster tyder på att ljus spelar en viktig roll för utveckling och senare funktion hos hjärnan.

Det skulle kunna förklara varför risken för vissa neurologiska eller psykiska sjukdomar, som t.ex schizofreni varierar beroende på när på året man är född.

Ljusstimulering under graviditeten kan på sikt bli ett sätt att förebygga neurologiska störningar senare livet, tror forskarna.

Läs mer hos forskning.se.

Personer som utsätts för mycket luftföroreningar behöver oftare söka vård för psykisk sjukdom, enligt en brittisk studie som The Guardian rapporterar om.

Läs mer i Expressen. Tack Nissegossen för tipset!