Medscape har en intressant intervju med experten Ralph Hoffman om behandlingsresistent schizofreni, där ingen eller dålig effekt mot hallucinationer och vanföreställningar av antipsykotika fås.

Han anser att atypiska antipsykotika ger indirekt bättre effekt genom att fler tar sin medicin, men egentligen har de inte bättre effekt än de gamla preparaten. De innebär ett framsteg dock.

Det viktigaste framsteget är egentligen personliga ombud, som introducerades för 25 år sedan redan.

Kognitiv beteendeterapi, som kom för 10 år sedan, är viktigt.

Den är ganska effektiv på att reducera symptom och förbättra behandlingsresultatet och är särskilt bra på att minska vanföreställningar.

Det är viktigt att prata om röster och försöka bryta den onda cirkel, där rädslan för röster skapar nya röster.

Rösternas "makt" och betydelse skall ifrågasättas. Det gäller också att vara observant och märka vad som lindrar och förvärrar röster.

Bruk av droger som narkotika och alkohol kan hos vissa upplevas ge lindring av hallucinationer precis när man tar dem, men på lite längre sikt blir problemen värre. Även sömnbrist kan förvärra psykos och är viktigt att behandla.

Familjeterapi är bra där familjen får lära sig att stötta istället för att kritisera.

Kognitiv rehabilitering är en ny behandling som verkar mycket lovande.

Den går ut på att träna upp minne, uppmärksamhet mm.

Dr Hoffman studerar också upprepad transkraniell magnetisk stimulering, som minskar hörselhallucinationer med 50 %.

På nya metoder mot behandlingsresistent schizofreni, så tror han att upprepad transkraniell magnetisk stimulering kanske kan bli något, men också på att helt nya typer av antipsykotika, som verkar på t.ex. glutamat finns snart. Han tror också på att bättre kognitiva och psykoterapier kommer.

Han tycker att lägsta effektiva dos skall användas för då kan dosen tillfälligt höjas ibland för att få bättre effekt.

Dosen skall ställas in efter de symptom, som besvärar individen och samtidigt lindras av dem.

Han har en intressant synpunkt och det är att alla behandlingar har synergistisk effekt t.ex. om antipsykotika, KBT och familjeterapi ger effekten 0.5 var, blir inte enligt honom summan 1,5 utan avsevärt högre.

Han menar att ge olika behandlingar, som verkar på olika sätt förstärker varandras effekter.

Kommentar:
Egentligen är behandlingsresistent en felaktig beteckning. Det borde heta neuroleptikaresistens, eftersom idag används fler behandlingar än neuroleptika.

Källa:

Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer