Jimmie Trvett

Jimmie Trevett, Förbundsordförande RSMH. Framtidsfullmakt är en krisplan, som saknar bevisad effekt.

Den första juli 2017 träder den nya Lag (2017:310) om framtidsfullmakter i kraft i Sverige. Det är med lite blandade känslor jag noterar detta.

RSMH har under många år diskuterat frågan om hur man skulle kunna göra klart på förhand hur man vill ha det när man mår för dåligt för att enkelt få andra att förstå detta där och då.

Detta gentemot såväl vården, socialpsykiatrin och myndigheter som civilrättsliga motparter som hyresvärdar med flera.

Ett förslag från brukarrörelsen har bland annat varit så kallade Nätverkskontrakt.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s När är det kris?

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-06-22 18:25
Effekten är inte bevisad enl Cochrane 2009 och någon nyare utvärdering finns ej när jag kollade för ett par månader sedan:

En utvärdering effekten av krisplaner (Advanced directives) av Cochrane år 2009 kunde inte bevisa några fördelar, men få undersökningar var gjorda då. En mer intensiv krisplan med också psykiater, familj och en neutral förhandlare (Gemensam krisplan, JCP) testas och anses vara effektivare och ger mindre tvångsvård.

Du har inte rätt att posta kommentarer