I en serie reportage har tidningen Faktum undersökt psykiatrin i Göteborg och Malmö.

Det är en dyster bild av vården som tonar fram i genomgången av över 600 incidenter som rapporterats av personal de tre senaste åren.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-07-23 09:50
För schizofreni skulle nog psykosociala behandlingar till alla minska självmorden genom att minska psykoserna. Men depåinjektioner, som 30 % får idag har säkert en positiv effekt, liksom Clozapine, som minskar självmorden, men 30 % får Clozapine. Effektivare behandling kan minska självmord.

Nu är självmord inte så stort problem vid schizofreni och siffrorna varierar mellan 5-15 %. Jag tror mer på 5 % - bara 2 fall på 11 år på Viska. Det är värre för bipolära, som har 20 % och de med både borderline + missbruk har 60 %. Kanske skulle man prova Clozapine till bipolära med psykoser och självmordsförsök?

Antidepressiva ger effekt efter några veckor och sedan får 25 % ingen effekt. Antagligen bör man vara inlagd, när man är deprimerad och har självmordstankar i alla fall tills depressionen upphört.

Effektivare och mer snabbverkande antidepressiva kan antagligen minska självmorden betydligt och sådana läkemedel kan komma tror jag.

Du har inte rätt att posta kommentarer