Även om de genetiska fynden om psykiska sjukdomar inte fått användning ännu inom psykiatrin, därför det är för tidigt ännu, så verkar det kunna erbjuda stora möjligheter.

Under de senaste 5 åren har psykiatrisk genetik exploderat. Före 2008 fanns en handfull gener kopplade till psykisk sjukdom, men idag är det 200.

De varierar från vanliga genetiska variationer till sällsynta genförändringar, där större delar av gener försvunnit eller finns i extra kopior (CNV).

Framsteg har gjorts särskilt för schizofreni och autism. 100 genvarianter har hittats för schizofreni. Schizofreni, bipolär, depression, ADHD och autism har en del gemensamma gener.

Det som är överraskande med generna som hittats är att de har inget att göra med antipsykotika och antidepressiva, som utgör huvudbehandlingen.

För bipolär har man hittat gener för kalciumkanaler och för schizofreni genförändringar i immunsystemet (HLA).

Forskarna tror att fler genetiska förändringar kommer att identifieras och att det för schizofreni kan finnas 8000.

Det krävs mer kunskap hur generna orsakar sjukdomen. Även om man vet hur vissa gener fungerar, så vet man inte hur mutationerna orsakar sjukdomen.

Genetiska upptäckter kommer att leda till nya behandlingar mot psykiska sjukdomar.

Inom 10 år kan forskarna börja testa några läkemedel, som riktar sig mot specifika gener och som kan vara nyttiga.

Eftersom kalciumkanalerna kan vara påverkade vid psykisk sjukdom, så skall blodtrycksmediciner, som verkar via kalciumkanaler snart kliniskt testas mot psykiska sjukdomar.

Läs mer hos Psychiatric News.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-03-21 16:17
Bra artikel och klart skriven. Tänk om alla artiklar om psykiatrisk genetik kunde vara så lättlästa.

Att det finns gemensamma gener vid olika psykiska sjukdomar förvånar inte mig för jag länge tyckt att det finns likheter mellan psykiska sjukdomar. En gemensam likhet är ju att det oftast handlar om feltänk.

Men det skiljer sig ju lite med feltänket. Värst feltänk har schizofreni, men där finns ju oftast kognitiva brister, som kan förklara, men också i bipolär, depression och ångest finns feltänk. Ångest har förresten ännu inte några gener gemensamma med de andra nämnda sjukdomarna, men det kanske kommer.

De här gemensamma generna som finns kan ju endera orsaka gemensamma symptom eller så kan det vara så att de är trigger gener, som triggar sjukdomarna på ett likartat sätt. Det skall bli väldigt spännande att se vad de kommer fram till.

En kalciumblockerare isradipin håller på att kliniskt testas mot schizofreni mot kognitiva brister.

Du har inte rätt att posta kommentarer