Ett amerikanskt företag håller på att utveckla ett depåpreparat med risperidon (Risperdal), som kan ges en gång i månaden utan injektion.

Läkemedlet tillförs underhuden via komprimerad kvävgas och det hela liknar en subkutan injektion.

Testerna av preparatet skall påbörjas nästa år.

Läs mer på Signon.

Du har inte rätt att posta kommentarer