Patienter som använde Janusmed interaktioner gjorde det för att kontrollera interaktioner med läkemedel, naturläkemedel och mat.

Nästan alla patienter uppgav att de skulle rådgöra med sin läkare om de påträffade en interaktion.

Läs mer hos Janusinfo.

Kolla Janusmed.

Du har inte rätt att posta kommentarer