Professor Salgo intervjuar psyikatern och professorn John.M.Kane.

Intervjun finns i text att läsa hos MD.

Du har inte rätt att posta kommentarer