Skall depåinjektioner ges efter första psykosen?

Ja, för att till varje pris undvika återfall för varje återfall ger en försämring.

En studie har gjorts på flera hundra nyinsjuknade och 86 % godtog frivilligt depåinjektioner.

Viktigt är att alla i behandlingsteamet, men även familjen och psykoterapeuter är positiva till depåinjektioner.

Antipsykotikaimplantat kan också bli en framtida behandling.

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-05-02 17:50
Det är viktigt att psykiatrin tidigt tar upp frågan med depåinjektioner. Idag får man nog depåinjektion efter många återfall och inläggningar, men då är man redan funktionsnedsatt av många psykoser. Psykoser ökar risken att man måste få Clozapine för andra antipsykotika hjälper inte. Nyinsjuknade är inlagda oftare än andra, därför sparar man en hel del inläggningar med depåinjektioner till nyinsjuknade.

Du har inte rätt att posta kommentarer