Se videon via denna länk.

Nu till något som alltmer börjar uppmärksammas som ett folkhälsoproblem.

Att känna sig ensam kan enligt forskare vara lika farligt för hälsan som rökning eller fysisk inaktivitet.

Och mer än en halv miljon svenskar beräknas lida av ensamhet på olika sätt.

Vad det beror på - och vad man göra åt det diskuterar psykologen Anna Bennich och Anders Hansen, överläkare i psykiatri.

 
Mer än 20 organisationer från hela landet samlades den 3 september på Sveriges första Supported Education-nätverksträff.
 
Konferensen var ett led i att utveckla, förbättra och sprida metoden för att så många ungdomar och unga vuxna som möjligt ska få chans att klara sina studier.
 
Läs mer hos RSMH.

Jimmie Trevett, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse

Brukarinflytandet måste öka i den psykiatriska vården.

Forskningen är entydig – resultaten av all vård och behandling blir bättre när patienten är med och beslutar om sin egen vård.

Patienter som har inflytande och känner sig delaktiga får en ökad känsla av sammanhang och blir fortare friska.

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är det viktigaste vi har och den behöver bättre tas tillvara.

Läs mer i RSMHBloggen.

Åsa Steinsaphir har jobbat som brukarinflytandesamordnare (BISAM) i fem år.

Hon och hennes kollegor för in patientperspektivet i psykiatrin och ger patienterna möjlighet att komma till tals.

Läs mer hos psykiatri.sll.se.

Sista september avslutas samarbetet mellan Luleå kommun och regionen när CM-teamet avvecklas och kommunen drar sig ur avtalet.

Tre av de anställda blir kvar två månader till i regionens regi.

Vad som händer de 25 personerna med stöd, är fortfarande oklart.

De här patienterna har provat allt och nu ska de tillbaka till kommunens öppenvård, det som inte fungerade för dem, säger en besviken Lil Nilsson som jobbat i stödteamet sedan 2008.

Läs mer hos NSD.

Personliga ombud finns för personer över 18 år med långvarig psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar som innefattar svårigheter i vardagslivet.

Ombuden arbetar även med att synliggöra och påtala strukturella brister i välfärdssystemen som försvårar återhämtning för personer med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Läs mer i Smålands Dagblad.