Enligt Fass är esketamin i form av nässprej (Spravato), i kombination med SSRI eller SNRI, indicerat för vuxna med behandlingsresistent depression som inte svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel.

NT-rådet (regionernas samverkansmodell för läkemedel) publicerade i slutet av juni 2021 ytterligare en indikation  vid »psykiatriska nödsituationer«. 

Innebär svår depression med självmordstankar med avsikt göra självmordsförsök eller självmordsplaner. 

Läs mer i Läkartidningen

Tre amerikanska psykiatrer diskuterar ny behandling av agitation, som är ganska vanlig vid akutbesök för schizofreni och bipolär.

Tidigare har Haldol och Lorazepam/Temesta använts.

Vid förskrivning av alimemazin (Theralen), hydroxizin (Atarax), prometazin (Lergigan) och propiomazin (Propavan) måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas.

Det är även viktigt att överväga riskerna för allvarlig intoxikation vid överdosering och att förskriva minsta möjliga mängd.

2018 dog 169 personer av förgiftning av dessa 4 läkemedel, men missbruk förekom hos hälften.

Särskild uppmärksamhet krävs vid förskrivning av alimemazin oral lösning.

Läs mer hos Läkartidningen.

Alla som förskriver eller lämnar ut klozapin i USA skall recertifieras.

Enligt de nya reglerna kommer apoteken inte längre att tillåtas använda telekommunikation för att verifiera säker användning. Istället kommer tillståndet att expediera fås antingen via kontaktcentret eller online via REMS webbplats.

Vidare kommer ett nytt patientstatusformulär användas i sjukvården för att dokumentera kontrollen av vita blodkroppar för alla i öppenvård och formuläret måste skickas in varje månad.

Kritiker menar att det blir mycket administrativt jobb för de som skriver ut klozapin.

Läs mer hos Medscape.

Svenskarnas e-handel har ökat kraftigt. Bara apotekshandeln har ökat med 100 procent de senaste fyra åren.

Det är främst äldre personer som börjat köpa hälsoprodukter online.

Det är viktigt att känna till att det finns vissa risker med att köpa läkemedel på nätet.

  • Titta efter apoteksloggan – om den finns och är klickbar så är det ett godkänt apotek
  • Marknadsförs medicinen som ett mirakelmedel? Ett varningstecken.
  • Rådgör alltid med din läkare om du har behov av en receptbelagd medicin. Köp inte receptbelagda läkemedel från icke godkända nätapotek även om du har ett tidigare recept på läkemedlet.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Två KI-professorer Lars Farde och Kjell Fuxe, får ta emot Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning 2021.

Även Mia Ericson vid Göteborgs universitet prisas.

Läs mer i Dagens Medicin.

Antipsykotika ökade inte dödlighet bland vuxna med schizofreni eller schizoaffektiv och COVID-19-infektion, enligt studieresultat från JAMA Psychiatry.

Däremot ökade risken att dö med covid-19.

Läs mer hos Healio.

Det är relativt vanligt att patienter som genomgår fetmakirurgi behandlas med psykiatriska läkemedel, och det finns sedan tidigare några mindre studier, inkluderande ett fåtal substanser, som antyder att operationen skulle kunna påverka serumkoncentrationen av dessa läkemedel.

I vår nyligen publicerade studie visade det sig att dosjusterad koncentration minskar efter operationen för flera vanliga substanser, att lågkaloridieten som föregår operationen har betydelse, att koncentrationen efter operationen i allmänhet återgår mot den koncentration som sågs före operationen och att det generellt sett är stor variation mellan olika individer.

Läs mer i Läkartidningen.

Resultaten av en metaanalys på nästan 4 800 personer tyder på att doser, som motsvarar mer än cirka 5 mg / dag risperidon kan ge en begränsad ytterligare minskning av återfall men fler biverkningar.

För patienter i remission eller som får högpotenta första generationens antipsykotika t.ex Haldol kan doser så låga som 2,5 mg / dag risperidonekvivalenter vara tillräckliga.

Försiktighet är dock nödvändig vid dessa lågdoser när ytterligare minskning av dosen kan åtföljas av en oproportionerligt högre återfallsrisk.

Dessutom är observationerna medelvärden och faktorer som långsam eller snabb metabolism, ålder, sjukdomsstadium, andra sjukdomar och läkemedelsinteraktioner tyder på att enskilda patienter ofta behöver högre eller lägre doser.

Läs mer i Healio.

Läs vad Medscape skriver om denna studie. Registrering krävs för att läsa artikeln.

Randomiserade kliniska studier på antipsykotika vid schizofreni ger nästan samma effekt och överensstämmelse med studier, där data t.ex hämtats ur journalsystem (real world data), visar en studie av metaanalyser.

Real world data kan vara viktiga när randomiserade studier inte givit tydliga resultat och för att vägleda hur randomiserade studier skall göras.

Randomiserade studier är fruktansvärt dyra att utföra och kan kosta hundratals miljoner bara för ett läkemedel.

Läs mer hos Translational Psychiatry.

Ann Sofie Höij bloggar om hur livet varit under ytterligare en coronasommar, om att trappa ut psykofarmaka och om läkare som inte ser över mediciner så ofta som de borde.

Läs mer hos RSMH.

Underkategorier