Sök efter symptom

MARS-skalan, Medication Adherence Rating Scale (MARS) undersöker 3 saker, beteendet att ta medicinen (fråga 1-4), attityder mot att ta medicin (fråga 5-8) och negativa biverkningar och attityder till psykofarmaka (fråga 9 - 10).

Maximal poäng är 10 och ju fler poäng desto bättre är din medicinering.

MARS-skalan är mycket använd och bättre än vissa andra skalor.

Det är ett självtest, som inte kräver personal.

Självtestet finns på svenska på Viska här och poängen räknas ut automatiskt. 

Det tog 2 timmar att översätta och skapa testet, som nog är unikt för landet.

Några har testat det och poängen varierade mellan 1 - 9.

Källa:

Thompson K, Kulkarni J, Sergejew AA. Reliability and validity of a new Medication Adherence Rating Scale (MARS) for the psychoses. Schizophr Res 2000; 42: 241247.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-10-15 16:36
En fråga saknar jag. Har du haft återfall i psykos de senaste 2 åren? Svarar man ja blir det 0 poäng och svarar man Nej 1 poäng. Återfall är en bra indikator på medicinavbrott och bristfällig medicinering, men kan orsakas av annat också som stress eller tråkiga händelser.

Du har inte rätt att posta kommentarer