Uppdaterad: 16 oktober 2017

heimlich

Heimlich-manövern

Risken för kvävning vid schizofreni är 20 gånger högre än normalt. Många saker kan bidraga till sväljsvårigheter (dysfagi), som ofta beror på en förlångsammad sväljreflex i mun och svalg. Inte bara kvävning kan orsakas av sväljsvårigheter utan också undernäring.  

Extrapyramidala biverkningar av antipsykotika, som parkinsonism, tardiv dyskinesi och akut dystoni (kramp) i svalg och matstrupe kan ge detta. Sedan kan hetsätning, muntorrhet, dåliga tänder, hög ålder, neurologiska sjukdomar m.m också skapa sådana problem. Det är ovanligt att sväljsvårigheter rapporteras till psykiatern. Sväljsvårigheter kan vara svåra att komma underfund med och behandla för de kan vara komplexa och kräva att andra specialistläkare undersöker dig. 

Viktigt för dig och dina anhöriga är att kunna Heimlich-manövern, som skall användas vid kvävning. 

När du kvävs kan du inte prata eller andas och du behöver hjälp omedelbart. Är du ensam hemma följ dessa råd. 

 

Självhjälp: 

 • Knyt näven och placera tummen mot övre delen av magen, nedanför revbenen och ovanför naveln. 

 • Tag din näve med din andra hand och pressa in i din övre del av magen med en snabb stöt. 

 • Upprepa tills objektet har utdrivits. 

Alternativt kan du: 

 • Luta över ett fast horisontellt objekt, som bordskant, stolsrygg. 

 • Pressa övre delen av magen mot kanten för att få en snabb uppåt riktad stöt. 

 • Upprepa tills objektet har utdrivits. 

 • Kontakta sedan läkare. 

 • Skriv ut dessa självhjälpsråd och fäst på kylskåpet, så att du vet hur du skall göra vid kvävning. 

Förebyggande:

 • Har du sväljsvårigheter ät puréer eller soppa. 

 • Om du har svårt att svälja stoppa inte in för mycket mat i munnen. Ett scones eller en pannkaksrulle i munnen har framkallat dödsfall. 

 • Kolla i FASS om dina mediciner har sväljsvårigheter (dysfagi), som biverkan.

 

Kontakta läkare:

 • Om du har sväljsvårigheter och dessutom extrapyramidala biverkningar, som stelhet, darrningar och långsamma rörelser för medicinöversyn. Minst risk för extrapyramidala biverkningar har Clozapine/Leponex, Serdolect, Zyprexa/Olanzapin och Seroquel/Quetiapine.

 

Läs mer om kvävningsrisk, sväljsvårigheter och hos Heimlich Institutet