Uppdaterad: 7 november 2017

 sjuk 

Vid första psykosen kan arbetsförmågan vara nedsatt i ofta 1 – 2 år, vilket försvårar arbete och att få inkomst. Men flera år innan psykosen kan arbetsförmågan försämrats. Personer med funktionsnedsättning har bara 65 % av en normallön i ersättning. Olika bidrag utjämnar och skillnaden blir till slut 10 - 15 % enligt Socialstyrelsen. Har du schizofrenidiagnos enligt DSM 5 har du alltid nedsatt arbetsförmåga, men ej vid ICD-10. Bra att veta vid t.ex. överklagning. Bara 8 % med psykossjukdom i Sverige arbetar mer än 50 %. Idag anses att chansen att komma i arbete ökar ju tidigare man försöker. 

Sjukskrivning får de som arbetat innan och sjukpenning fås från Försäkringskassan. Tidigare fanns en maxgräns för sjukskrivning på ett år, men undantag fanns för schizofreni som kunde ge längre sjukskrivning. Det bör därför gå lätt att få sjukpenning lång tid efter psykos. Om du arbetar och är sjukskriven ofta kan du ansöka hos Försäkringskassan om att slippa karensdagarna och din arbetsgivare slipper betala för din sjuktid. 

Arbetslösa får själv anmäla till Försäkringskassan redan första dagen. Du får ett läkarintyg, som skall lämnas in till Arbetsförmedlingen om att du är sjuk och inte kan söka arbete. 

Försörjningsstöd. Du skall själv skicka ett läkarintyg till din handläggare på Soc för att bevisa att du är sjuk och inte arbetsför. 

Läs mer här

Om du inte har någon av sjukpenning eller A-kassa kan du ansöka om försörjningsstöd hos kommunen. Inget att skämmas för när sjukdom är orsaken. Rehabiliteringen skall förbättras för denna grupp för de skall få annan ersättning än försörjningsstöd. Kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassan skall samarbeta. Socialstyrelsen har ett test, där du kan räkna ut hur mycket du kan få i försörjningsstöd. 

Aktivitetsersättning får de under 30 år, som inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom under minst ett år. Om du inte har någon inkomst, kan det vara klokt att snabbt ansöka om aktivitetsersättning för efter psykos kan du nog inte arbeta på ett år. Nu sägs att nyinsjuknade skall få arbete direkt, eftersom det gör dem friskare. Problemet är att bara 17 % av psykiatrin kan erbjuda den arbetsrehabilitering som krävs. 

Aktivitetsersättningen är högre för de som arbetat innan och de kan få extraersättning via fack eller arbetsgivare också. För de som inte jobbat blir det 7800 – 8700 kr/mån före skatt. 

Läs mer om Aktivitetsersättning.

Du kan också få bostadstillägg (max 95 % av hyran och max 4 750 kr/mån (2017) för ensamstående), men dessutom skall ett visst minimibelopp finnas kvar efter betald hyra (särskilt bostadstillägg).

Extra ersättning för fritidsaktiviteter t.ex gym, ridning mm kan fås via Försäkringskassan. Aktivitetsersättningen ges i 1 - 3 års perioder, men den brukar alltid förlängas. 4 månader tar det innan du får besked. 

Försäkring, som dina föräldrar haft på dig kan ge ersättning om du insjuknar i schizofreni och en person här fick ganska stor ersättning. 

Sjukersättning fås mellan 30 - 65 år om du troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Ofta ges ersättningen efter 1 - 2 års sjukskrivning. Det är ingen ekonomisk katastrof att få sjukersättning utan jag förlorade 2000 kr efter skatt, men mina kostnader för att arbeta var lika stora. 

Ersättningens storlek beror på lönen du haft de senaste åren, men max 17 960 kr före skatt. Garantiersättning för de med ingen eller låg inkomst är 8860 kr före skatt, men du måste ha bott i Sverige hela livet. 

Vart 3:e år sker en omprövning av ersättningen, men alla här har fått förlängning, men vissa har varit nervösa över detta. 

Via facket eller arbetsgivare kan extrapension fås, som kan vid god inkomst vara 5000 – 6000 kr/mån före skatt. 

Du kan också få bostadstillägg (max 95 % av hyran och max 4 750 kr/mån (2017) för ensamstående), men dessutom skall ett visst minimibelopp finnas kvar efter betald hyra (särskilt bostadstillägg). 

Handikappersättning har ett fåtal med schizofreni. Krävs minst 2 timmars hjälp per dag, hjälp för studier/arbete eller merkostnader. Minsta beloppet ca: 1360 kr/mån. Måste dina föräldrar hjälpa dig ekonomiskt ansök om denna ersättning. Läs mer här

Studielån kan avskrivas vid låg sjukersättning (max 112 000 kr/år, 2017) och om det inte går kan återbetalningen bli lägre per månad. Kontakta CSN

Livförsäkring med förtidskapital, som du själv har, kan ge ersättning med en klumpsumma (max 200 000 kr) när du fått sjukersättning. 

Vid sjukersättning du fått före 1 juli 2008: 

Du kan arbeta och ändå få behålla del av sjukersättningen men anmäl till Försäkringskassan innan. 

Du kan studera med sjukersättning utan att anmäla till Försäkringskassan. 

 

Vid sjukersättning du fått efter 1 juli 2008: 

Du kan efter ett år arbeta och ha sjukersättningen vilande i 2 år. Du kan under den perioden återfå din sjukersättning. Första året får du 25 % av sjukersättningen skattefritt. Politiskt och ideellt arbete kan ske vid hel sjukersättning max 5 timmar/vecka och du får max ha 1/8 del av sjukersättningen i lön. 

Studier kan påbörjas efter 1 år och sjukersättningen blir då vilande i 2 år. Studierna får finansieras med studiemedel. 

Läs mer hos Försäkringskassan

 

Självhjälp: 

  • Är du nyinsjuknad begär arbete direkt av psykiatrin, eftersom du blir friskare och får bättre ekonomi. 

  • Om du blir nekad sjukersättning/aktivitetsersättning överklaga och skaffa ett Personligt Ombud via kommunen, som hjälper med att överklaga. Chansa inte på att överklaga själv utan anlita ett proffs.  

  • Om läkaren bara vill ge dig 75 % sjukersättning. Försök få 100 % och säg att du kan jobba senare 25 % om du hittar ett jobb. Inte lätt att hitta 25 % jobb. Arbetsterapeuterna är experten på att bedöma arbetsförmåga, så du kan ju be om en sådan bedömning också för jämförelse. 

  • Kontrollera om du kan få handikappersättning och särskilt om du har merutgifter för sjukdomen. 

  • Om du har sjukersättning och vill prova på arbete för att höja din inkomst kan du få göra det via IPS-modellen, som psykiatrin har, men ej överallt ännu. De ordnar jobb åt dig och du får en coach, som hjälper dig på jobbet. Chansen för arbete är då 30 %. 

  •  Om du inte har rätt till sjukpenning begär rehabilitering, som ger dig annan ersättning än försörjningsstöd.