Sök efter symptom

Uppdaterad: 19 oktober 2017

sluta röka 

Vid schizofreni och andra psykiska sjukdomar är rökning vanligare än normalt. Det röks mer, nikotinberoendet är större och färre lyckas sluta röka vid schizofreni. I England använder de med psykisk sjukdom och missbrukare 42 % av all tobak. 

I USA röker 80 - 90 % med schizofreni medan bara 30 % av befolkningen. I Sverige röker 13 % av befolkningen, så här kanske röker 30 % med schizofreni. Att du röker dagligen tyder på ett nikotinberoende. Annat missbruk är ofta lindrigare vid schizofreni, men tobaksmissbruk är värre än normalt. Kanske ger rökning mer positiva effekter därför än annat missbruk. De läkemedel mot kognitiva symptom, som utvecklas har ofta nikotinlik effekt. 

Att färre i Sverige röker beror nog på kostnaden och att många snusar istället. Rökningen anses vara en form av självmedicinering för att förbättra kognitiv förmåga, som koncentration. 

Genetiska studier tyder att rökning och schizofreni är genetiskt olika, men att rökning kanske kan vara en riskfaktor för schizofreni. 

Livet förkortas med 10 år p.g.a rökning hos normalbefolkningen (men vi röker mer än dem).

Nackdelen med rökning är att risken för lungsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar ökar samt förstås kostnaden – att röka kostar 1000 - 2000 kr per månad. Sedan finns risk för bränder t.ex vid sängrökning. Att medellivslängden är förkortad vid schizofreni beror nog till c:a 25 % på rökningen. Om du har diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom och KOL har du extra stark orsak att sluta röka. 

En nackdel med att sluta röka är att risken för symptom och återfall i psykos kanske kan öka samt att dosen av vissa antipsykotika kan behöva sänkas eftersom rökning (även passiv rökning) kan öka nedbrytningen av Clozapine, Zyprexa/Olanzapin/Zypadhera. 

Rökabstinensen är värre vid schizofreni än normalt, vilket gör att mer stöd krävs för att sluta röka. Efter en timme ungefär kommer nikotinabstinensen, som gör att man vill ta en cigarett. Att röken inhaleras gör att effekten kommer inom några sekunder. Genom att röka regelbundet var 30 - 60 minut undviks abstinensen. 

E-cigaretter har ännu inte bevisade fördelar och tros kunna ge biverkningar vid schizofreni.

 

Självhjälp: 

På Apotekets hemsida finns råd för att uppnå rökfrihet och hur rätt nikotinpreparat väljs efter hur mycket man röker. 

 • Nikotin tabletter och tuggummi är populärast att använda, men plåster fungerar också ofta bra. Användes i 3 månader. Eftersom 13 % lyckas sluta röka med detta krävs statistiskt sett 7 försök för att lyckas sluta röka helt. 

 • Diskutera gärna med apoteket, vilket nikotinpreparat och dos, som passar dig bäst. Finns väldigt många olika sorter att välja på idag. Svårt att välja själv. 

 • Passa på att sluta röka när du mår ganska bra och inte under perioder med mycket symptom. 

 • Motionera för att minska risken för viktökning och störd ämnesomsättning. Kan kanske minska röksuget också. 

 • Att få stöd är viktigt för att kunna bl.a hantera symptom, som depression och rastlöshet, som kan dyka upp. 

 • Att röka ger sysselsättning. Försök fylla din vardag med aktivitet för att fylla ut tomrummet efter rökningen. 

 • Sluta Röka appar finns, som Rökfri android iTunes och Fimpaaa! android iTunes. 

 • Hemsidan Sluta Röka Linjen finns med råd, dagbok, chatt och telefonstöd för att sluta röka. 

 • Tänk på att de receptbelagda läkemedlen Champix och Zyban ger dig mycket större chans att sluta röka än receptfria nikotinpreparat. De kan bli gratis om du betalt maximalt för läkemedelsförmånen. 

  

Kontakta din läkare: 

 • Det kan finnas Sluta röka grupper, som du kanske kan få deltaga i. 

Effektivare receptbelagda mediciner finns, som ökar chanserna att sluta röka till 50 %: 

 • Champix minskar abstinens och blockerar nikotin, så ett bloss gör inget. Får ej kombineras med nikotinläkemedel. 

 • Zyban anses lika bra som Champix och innehåller samma ämne, som antidepressivat Voxra, som höjer bl.a dopamin. Kan kombineras med nikotinprodukter för starkare effekt. 

 

Framtidshopp: 

 • Läkemedel med nikotinlikeffekt, som minskar kognitiva symptom kan komma.

Kommentarer   
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-05-11 21:16
Ytterligare en bra sida
Hittar dock inte några råd från apoteket och slutarökalinjen verkar ha gått upp i rök.
Geta
#2 Geta 2016-02-23 16:17
Unga tjejer brukar också ses röka. Förstår inte att det fortfarande kan anses för att vara tufft.
Admin1
#1 Admin1 2016-02-23 13:45
Om man ser en person med cigarett kan det vara 40 % chans för psykisk sjukdom eller missbruk. Det tänker nog ingen på idag.

Du har inte rätt att posta kommentarer