Sök efter symptom

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i samarbete med flera andra aktörer tagit fram huskurer för ett ökat välbefinnande

I informationsbladet finns följande fem tips:
• Bli andfådd minst varannan dag
• Skapa tid för återhämtning
• Prata med någon varje vecka
• Följ ditt hjärta
• Tro inte på allt du tänker.

Ladda ner informationsbladet här.

Du har inte rätt att posta kommentarer