Uppdaterad: 21 oktober 2017

Tandhälsan vid svår psykisk sjukdom är inte så väl känd och inte heller vilka konsekvenser dålig tandhälsa har på den kroppsliga hälsan. 

För psykiskt friska har dålig tandhälsa kopplats till hjärt-kärlsjukdom, diabetes och lungsjukdomar.

Dåliga tänder påverkar också tal, ätande och kan ge negativa sociala- och psykologiska effekter, när de upptäcks av andra.

Vid svår psykisk sjukdom är risken att förlora alla tänder 2,8 gånger större än normalt. Fler tänder saknades, var lagade eller hade hål och var 5 stycken (maximalt antal tänder är 32).

Dålig tandhälsan kan bero på rökning, dålig diet med mycket socker och mediciner, som ger muntorrhet. Men även stress, ångest och depression kan ge muntorrhet. Den kan vid måltider ge obehag, sveda och smärta i munnen. Karies (tandröta) är en infektionssjukdom och vid schizofreni finns ofta en ökad mottaglighet för infektioner. 

Du har möjlighet att få billigare tandvård, om du har schizofreni. 

  • Särskilt tandvårdsstöd ges till de med antipsykotika, som minskar salivbildningen och gör att risken för hål ökar. 600 kr per halvår ges till förebyggande tandvård. Psykiatern ger dig ett intyg, som du visar för tandläkaren eller tandhygienisten, som ger dig rabatt om mindre saliv bildas. Ibland kan rabatten glömmas, så du måste påminna om den. 

  • Grönt kort gör att tandvården räknas in i högkostnadsskyddet för vård och blir därför mycket billigare och t.o.m gratis vid frikort för vård. 

Det är svårare att få grönt kort, därför att det krävs stort behov av tandvård och minst svår funktionsnedsättning (nedsatt kognitiv förmåga) med svårigheter att klara sig själv. För 10 år sedan var grönt kort mycket lättare att få för idag verkar de flesta psykiatrer känna till bestämmelserna. 

Din psykiater kan bedöma om du har rätt till grönt kort, men fråga alltid om du kan få det i och med att det kan vara värt tusentals kronor för dig. Alla psykiatrer känner inte till reglerna och därför kan man ändå få grönt kort. Läs mer här om kraven för grönt kort. 

Har du behov av dyr tandvård, men varken grönt kort eller pengar kan du fråga Soc om de kan betala för en här fick pengar där, men en inkomstgräns finns. Att söka pengar i fonder kan också vara ett alternativ. Om läkemedel med muntorrhet orsakat stora dyra tandskador finns möjlighet att ansöka om ersättning från Läkemedelsförsäkringen, som ersätter vid läkemedelsskador. 

En här hade behov av tandvård för 10000-tals kronor och fick grönt kort, därför hon sa att tandskadorna hade uppstått tidigare, när hon var så sjuk att hon inte orkade borsta tänderna och nu hade hon inga pengar till tandvården som krävdes. 

Tandläkare i orofacial medicin är specialister bl.a på tandproblem vid psykisk sjukdom. 

För personer, som är väldigt sjuka finns rätt till uppsökande tandvård i hemmet. 

Läs mer om tandhälsa och svår psykisk sjukdom hos The Mental Elf.  

 

Självhjälp: 

  • Viktigt att besöka tandhygienist eller tandläkare minst en gång per år, så försämring av tänderna och hål upptäcks tidigt. 

  • Tandborstning morgon och kväll är mycket viktigt och särskilt om du inte har grönt kort för det är dyrt att laga hål. Glöm inte använda fluortandkräm för fluor ger visst skydd mot hål i tänderna genom att göra emaljen hårdare.  

  • Kolla i FASS alla dina läkemedel om de har muntorrhet, som biverkan. Många läkemedel kan ge muntorrhet.

  

 Kontakta läkare: 

  • Har du muntorrhet och misstänker medicinen för att få medicin med mindre risk för muntorrhet. Den ger ökad risk för hål i tänderna, men andra orsaker finns, som stress och diabetes.  

  • Hos tandläkaren fråga om hen kan skriva ut läkemedel, som minskar muntorrhet eller minskar risken för hål. Påpeka att du helst vill ha läkemedel, som ingår i Läkemedelsförmånen dvs rabatteras eller blir gratis vid frikort för läkemedel.