Sök efter symptom

Uppdaterad: 9 oktober 2017

Kroppslig yrsel anses förekomma vid schizofreni, vanföreställningssyndrom och troligen också schizoaffektiv. Det finns också psykogen (psykisk) yrsel och yrselsjukdomar.

Att känna sig yr beskrivs ibland som en rörelsehallucination eller rörelseillusion. Psykisk yrsel är ganska vanligt inom psykiatrin. Den kännetecknas av hyperventilation (ökad andning), psykiska symptom strax innan, fobi eller ångest. Denna yrsel behandlas med samtal om att ingen farlig sjukdom är orsaken och en kort behandling med antidepressiva eller lugnande medicin.

Det finns yrselsjukdomar och där kan yrseln ge ganska ofta psykiska symptom, som panikattacker, ångest och depression. Det kan därför vara viktigt att behandla yrsel.

Yrsel kan uppstå, när man reser sig upp från sittande eller liggande ställning. Det kallas för: 

 • ortostatisk hypotension med blodtrycksfall och hjärtklappning.

 • postural hypotension med enbart blodtrycksfall. 

Ibland kan det bli så besvärligt att man känner sig svimfärdig. Det är dock sällsynt att blodtrycksfall leder till svimning. 

Clozapine/Leponex ger hos 1-10 % postural hypotension. 

Ortostatisk hypotension finns hos 1-10 % av Seroquel/Quetiapin, Zyprexa/Olanzapin, Nozinan, Theralen och Haldol, medan 0,1-1 % hos Risperdal/Risperidon, Abilify/Aripiprazol, Latuda och Cisordinol. 

Att dosen långsamt ökas för Seroquel/Quetiapin och Clozapine/Leponex sker för att risken för blodtrycksfall och yrsel skall minska. Särskilt äldre är känsliga för denna biverkan. 

Zeldox/Ziprasidon har minst risk för blodtrycksfall av nyare antipsykotika. 

Effekten orsakas av antikolinerga effekter och vid blockad av alfa-1-receptorer. 

Blodtryckssänkande mediciner och en del andra mediciner kan förvärra effekten. Alkohol kan förvärra besvären, eftersom alkohol vidgar blodkärlen och sänker blodtrycket ännu mera. 

Risker med ortostatisk hypotension förutom svimning är ökad risk för TIA, stroke, hjärtinfarkt och dödsfall. 

Clozapine/Leponex, Zyprexa/Olanzapin, Zeldox/Ziprasidon och Reagila kan ge förhöjt blodtryck. 

Svimningar är allvarliga och läkare skall alltid kontaktas efteråt. Det finns en läkemedelsbiverkan förlängd QTc-tid, som kan ge svimningar och förorsaka dödsfall i hjärtstopp.

 

Självhjälp: 

 • Res dig väldigt långsamt för då uppstår inte denna yrsel. Kan vara svårt att alltid komma ihåg. 

 • Be om hjälp med stöttning av någon om du har svårt att stå upp. Prata med arbetsterapeut om hjälpmedel t.ex gåbockar, som du kan hålla dig i när du reser dig upp och för att upprätthålla balansen. 

 • Undvik alkohol, vätskebrist, stora mål, vila eller stå länge, bastu, varma bad eller dusch, som kan förvärra besvären. 

 • Fråga på apoteket när du köper receptfritt om blodtrycket kan sänkas, eftersom du har problem med lågt blodtryck. 

 • Kalciumtabletter och D-vitamin kan vara bra för att stärka skelettet och minska risken för benbrott om du faller.  

 • Kolla i FASS alla dina mediciner om de kan ge yrsel, påverka blodtrycket och ge blodtrycksfall eller hypotension.

 

 Kontakta läkare: 

 • Om problemen är besvärande för byte till ett antipsykotikum med låg risk för denna biverkan. Berätta också för läkaren vilka andra mediciner du har t.ex blodtrycksmediciner, som kanske kan påverka ditt blodtryck. 

 • Om du svimmat för det kan vara allvarligt.  

 • Effortil tabletter är en medicin som kan användas mot denna form av blodtrycksfall, men andra mediciner finns också.

 

Läs mer i Cardiology Research and Practice.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-10-12 14:36
Det verkar som att ha äkta yrsel tillhör schizofreni, men det kan också vara psykisk yrsel.
Geta
#2 Geta 2015-10-22 13:50
Med Cipralex antidepressiva fick jag kraftig yrsel på grund av lågt blodtryck.
Admin1
#1 Admin1 2015-10-22 12:40
Med Risperdal 2 mg/dag hade jag postural hypotension om jag reste mig upp. Ibland var jag svimfärdig faktiskt. Med 1 mg per dag hade jag inga sådana problem.

Du har inte rätt att posta kommentarer