Sök efter symptom

Uppdaterad: 15 maj 2017

 

röster

  

Current Psychiatry Online har för psykiatrer information om hur röster kan minskas på 5 olika sätt.  

Metoden är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och hjälper till att bättre stå ut med hallucinationerna och att omvandla vanföreställningarna för att göra att rösterna kommer mindre ofta. Använd följande KBT-metoder ensamma eller tillsammans med mediciner. 

 Det kan vara nyttigt att som patient själv läsa råden och använda dem.

 

 Självhjälp: 

 1. Engagera patienten genom att visa intresse för rösterna.

  Ställ frågor, som t.ex. När började rösterna? Var kommer de från? 

 2. Försök att få hallucinationerna att verka normala.

  Lista troliga vetenskapliga orsaker till att höra röster - sömnbrist, isolering, vätskebrist och/eller svält, extrem stress, starka tankar eller känslor, feber och narkotika/alkoholanvändning. 

  Fråga vilka orsaker ovan, som kan vara troliga. Oftast föreslår patienten flera orsaker och du som läkare kan börja ifrågasätta deras tolkningar om de liknar vanföreställningar. Listan kan innehålla att rösterna är verkliga, men enbart om patienten i början tror det. 

 1. Föreslå strategier för att uthärda hallucinationerna:

  nynna eller sjunga en sång flera gånger

  lyssna till musik

  läsa (framlänges och baklänges)

  tala med andra

  motion

  ignorera rösterna

  medicin (viktigt)

  Fråga också vilka metoder som fungerat för patienten tidigare och lägg till dem i listan ovan.

  Om en patient hör kommenderande hallucinationer, försök mäta hur äkta de verkar vara och om hen troligen kommer att följa dem innan KBT:n startar. 

 1. Använd röster under själva läkarbesöket för inlärning.

  Be patienten att nynna Happy Birthday.

  Om det inte fungerar försök att läsa ett stycke framlänges och  baklänges.

  Om rösterna upphör - även bara för 2 minuter - säg åt patienten att  hen har börjat kontrollera dem. Låt patienten öva detta  hemma och märk om rösterna upphör längre perioder.

 1. Förklara kortfattat orsaken till rösterna.

  Undersökningar har visat att rösthallucinationer aktiverar områden i hjärnan som reglerar hörsel och tal, vilket tyder på att röster är ens egna tankar eller tal.

  Om patienten frågar varför de hör konstiga röster förklara att många röster finns i vårt minne. När personer hör röster interagerar hjärnans tal, hörsel och minnescentra.

  Att kalla hörselhallucinationer för rösttankar snarare än röster minskar stigmat och ger en alternativ förklaring. När patienten börjar förstå att hallucinationer är besläktade med felaktiga tankar kan det gå att korrigera dem.

 

 Läs mer på Current Psychiatry Online

Du har inte rätt att posta kommentarer