Sök efter typ av självhjälp

Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Konventionen beskriver dina rättigheter och Sverige ska se till att dessa rättigheter genomförs.

Den här guiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att vill ansöka om stöd eller överklaga beslut från myndigheter. 

Läs mer hos Funktionsguiden.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-11-24 19:52
Kan vara värt att läsa för de som arbetar.
https://guide.funktionsrattskonventionen.se/dina-rattigheter/i-arbetslivet/

Personer med funktionsnedsättning har bland annat rätt till följande:

- lika lön för lika arbete,
- trygga och sunda arbetsförhållanden
- att utöva sina arbetsrättsliga och fackliga rättigheter på lika villkor som andra
- tillgång till offentligt tillgängliga verksamheter som yrkesvägledning, arbetsförmedling, yrkesutbildning och vidareutbildning

Statligt anställda skall erbjudas skälig anpassning för att kunna arbeta. Bäst skydd har alltså de med statliga jobb.

Du har inte rätt att posta kommentarer