Om-sedan planering handlar om att veta vad du skall göra vid ett visst problem eller situation

En genomgång av undersökningar om hur man skall kunna uppnå sina mål vid olika psykiska sjukdomar (men inte att sätta mål).

29 studier fanns på schizofreni, schizoaffektiv, ångest, depression, missbruk, ADHD och hjärnskada.

De flesta studier använde om-sedan (if-then) planering för att nå målen och ge beteende förändring.

Om-sedan betyder t.ex om jag får ångest hur och när skall jag sedan handla på ett visst sätt för att det skall bli bättre.

Studien visade att om-sedan planering kan vara en effektiv teknik för att nå mål vid psykiska sjukdomar.

Effekten var kraftig och om-sedan planering kan vara effektiv för att nå mål vid en rad olika kliniska problem.

Läs mer hos The Mental Elf.