Sök efter typ av självhjälp

Om-sedan planering handlar om att veta vad du skall göra vid ett visst problem eller situation

En genomgång av undersökningar om hur man skall kunna uppnå sina mål vid olika psykiska sjukdomar (men inte att sätta mål).

29 studier fanns på schizofreni, schizoaffektiv, ångest, depression, missbruk, ADHD och hjärnskada.

De flesta studier använde om-sedan (if-then) planering för att nå målen och ge beteende förändring.

Om-sedan betyder t.ex om jag får ångest hur och när skall jag sedan handla på ett visst sätt för att det skall bli bättre.

Studien visade att om-sedan planering kan vara en effektiv teknik för att nå mål vid psykiska sjukdomar.

Effekten var kraftig och om-sedan planering kan vara effektiv för att nå mål vid en rad olika kliniska problem.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-05-10 20:00
Självhjälpsråd är en om-sedan planering. Självhjälpsråd kan vara rätt många olika åtgärder, men med samma mål. Det är bra att testa igenom alla självhjälpsråd, som finns för ett symptom för att hitta vad som ger bäst effekt hos en själv. Ofta bra med inte bara ett alternativ utan flera för effekten blir bättre då. En fördel med om-sedan planering är att man vet direkt vad man skall göra och det minskar säkert stress. Vissa appar mot schizofreni har om-sedan planering. Om man kryssar för dålig sömn under natten, som varit kan man få rådet att inte dricka kaffe på kvällen t.ex.

Här kan du läsa om appen FOCUS, som testas mot schizofreni.
http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/ny-behandling/6417-psykiatri-i-appar-lite-otestade-annu

Du har inte rätt att posta kommentarer