Sök efter typ av självhjälp

 

Personer med övervikt eller fetma rekommenderas aerob aktivitet och kostråd för att gå ner minst 5 procent i vikt.

Vältränade överviktiga har mindre risk att drabbas av förtida död än otränade normalviktiga.

Läs mer i Läkartidningen

Regelbunden motion förbättrar livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet och minskar risken för många sjukdomar och förtida död.

Fysisk aktivitet och träning påverkar proteiner och genaktivitet genom olika signalmekanismer, däribland epigenetiska förändringar.

Det biologiska svaret på träning kan skilja sig påtagligt mellan olika individer, till stor del på grund av genetiska olikheter.

Regelbunden aerob motion (uthållighets- eller konditionsträning) förbättrar hjärtats funktion och sänker blodtrycket.

Regelbunden motion leder till bättre bibehållande av muskelmassa och muskelfunktion och kan förbättra hjärnhälsa och hjärnfunktion, t ex exekutiva funktioner och minne.

Läs mer i Läkartidningen.

Fler artiklar om motion finns i samma nummer av Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-19 12:23
När staten satsar pengar på psykiatrin, så borde man satsa på gratis gymkort till de med schizofreni för att främja den kroppsliga hälsan. Aktivering är viktigare än sängplatser för säng har man hemma

Du har inte rätt att posta kommentarer