Sök efter typ av självhjälp

En brukarledd självhjälpsutbildning i England, som handlade om att sätta mål och förbättra problemlösning hos de med svårare psykisk sjukdom har utvärderats.

Totalt gavs 62 kurser med totalt 600 deltagare. Kostnad per deltagare var: 12000 kr!!.

Utvärdering tydde på förbättrat välbefinnande och mer hälsosam livsstil samt att kursen kan vara effektiv för att ändra beteende.

The Mental Elf anser inte att studien bevisar vad den hävdar och att randomiserade studier krävs istället för att påvisa effekt.

Läs hos The Mental Elf.

Tycker att självhjälpsutbildning bör vara annorlunda med självhjälpsråd om att motverka symptom och psykoser samt råd om behandlingar och medicinering. Sedan bör den testas på nyinsjuknade som har mest symptom och minst kunskap. Den här utbildningen skulle jag aldrig utvärdera för jag tror inte den har någon mätbar effekt.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-04-30 18:18
Nu om kursledaren kan dokumentera att behandlingar med bevisad effekt har givits så har kursen bevisad effekt och är motiverad utan dyrbar utvärdering.

Sedan kör man en fortsatt utbildning med Viskas självhjälpsbok som bas om hur man själv motverkar symptom eftersom utbildningen har redan bevisad effekt.
Admin1
#1 Admin1 2015-04-30 18:17
Jag tror jag skulle kunna komponera en brukarledd utbildning, som skulle ge effekt och den är så självklar, så den behöver inte utvärderas.

Professor Torrey hävdar att det viktigaste för en med schizofreni är att kunna så mycket som möjligt om mediciner. Vi börjar med info om mediciner och de som har bäst effekt, som Clozapine, Zyprexa, Risperdal och Solian. Berättar om hur det märks att antipsykotikan inte verkar och när man behöver Clozapine. Sedan diskuteras antipsykotikan hos varje person. De får hemläxor att diskutera medicinändring med läkaren om förbättring kan ske.

Sedan info om psykosociala behandlingar, som har bevisad effekt t.ex sjukdomshantering, familjeutbildning, familjeintervention, KBT och minnesträning. Diskuterar sedan vad var och har fått och vilka de skulle behöva. Sedan gör kursledaren en lista på vilka personer behöver vad och kontaktar psykiatrin för att de skall få dessa.

Du har inte rätt att posta kommentarer