Sök efter typ av självhjälp

självhjälpsbok

Staten skall satsa långsiktigt på psykiatrin. Att göra en lista på lämplig självhjälpslitteratur om psykiska sjukdomar och skicka den till biblioteken samt betala bokinköpen kan vara ett första steg för att stimulera en förbättrad självhjälp och lindra psykiska symptom och sjukdomsåterfall.

Staten borde dessutom se till att självhjälpslitteratur finns på svenska och kan laddas ner gratis från internet. Detta för att stimulera självhjälpen ytterligare. Idag är det bara Viska, som tar detta ansvar, som egentligen åligger SKL eller landsting och kommuner.

Kunskap om schizofreni och dess symptom minskar symptom och också psykoser, vilket är vetenskapligt belagt. Det gör att de liksom antipsykotika har viss antipsykotisk effekt och ger en makt över sjukdomen istället för tvärtom.

Sedan nedläggningen av mentalsjukhusen vårdas 85 % av de med schizofreni sig själva i hemmet och oftast utan utbildning och med ringa kunskaper. De flesta har inte hunnit få psykosociala behandlingar, som tex sjukdomshantering (IMR). Bara 2 % av tiden finns kontakt med psykiatrin. En poäng i sammanhanget är att Staten genom nedläggningen av mentalsjukhusen säkert sparat 30 miljarder per år.

Av en slump upptäckte jag vid en sökning i databasen Libris att biblioteken i Sverige verkar bara ha 17 exemplar av självhjälpsboken Diagnosis schizophrenia, som 35000 individer med schizofreni skall dela på. Men inget exemplar av Schizophrenia for Dummies, Surviving schizophrenia och Coping with schizophrenia, som är populärare. Visserligen finns dessa till salu på internetbokhandlarna, men alla har inte internet.

Nu finns visserligen Viskas självhjälpsbok Upp till Kamp! gratis på sajten och har laddats ner minst 11000 gånger, men troligen betydligt mer, eftersom bara en speciell länk på sajten har räkneverk. Boken Diagnosis Schizophrenia, som är på engelska och har hela världen som målgrupp gick ut i första upplagan på 22000 ex. Detta tyder på att självhjälpsböcker om psykiska besvär bör vara gratis och finnas på internet för att kunna nå ut maximalt och ge maximal effekt.

I England används självhjälpsböcker i kombination med telefonrådgivning för att behandla lindrigare psykiska besvär.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-03-01 10:31
I England används självhjälpslitteratur vid lindriga psykiska besvär och 50 % blir symptomfria.

Också sjukdomshantering (IMR) vid schizofreni minskar symptom och psykoser. Psykossymptom triggas ofta av miljöfaktorer.

Skulle gissa att självhjälpslitteratur är viktigast för nyinsjuknade och de med en hel del symptom.
Geta
#2 Geta 2015-03-01 08:43
Men det är ju så mycket mera som man behöver klara för att ta hand om sig själv.
Ready
#1 Ready 2015-02-28 22:34
För egen del känner jag inte så stort behov av självhjälp, men det är bra att det finns. Egentligen är det ju bara att ta sin medicin och inte vara övermedicinerad.

Du har inte rätt att posta kommentarer