Nu finns ett test på Viska, som på engelska heter Warning Signal Scale, men som här heter Har jag risk för återfall i psykos?

Testet består av 8 frågor och om man besvarar alla med Ja, så kan man ha hög risk för återfall i psykos.

Besvären skall dock varat i 2 veckor.

Om du får 6-7 ja, så kan du ju upprepa testet senare för att se om ytterligare försämring skett.

Testet finns omnämnt i boken Surviving Schizophrenia, men verkar komma från England och är vetenskapligt testat.

Du hittar testet i självtester