Ginger.io

Appen Ginger.io ovan, som används för övervakning

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg säger nej till en studie som skulle innebära att personer med schizofreni överkades med en mobilapp, men vid bipolär fick den användas.

Läs mer i Läkartidningen.

Nytt! MoodMapper heter appen enligt Metro.

Läs mer om appen Ginger.io, som används för övervakning.

Läs Viska:s Framtidens självhjälp och vård - appar.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-08-05 14:10
Tycker att det var ett felaktigt beslut. Det är inte så vanligt med psykoser vid schizofreni utom de första åren. Man är inlagd i snitt 6 dagar per år, vilket betyder en månad vart 5:e år. Visserligen har vissa ständigt paranoia, men de flesta skulle nog klara en sådan app. De som saknar sjukdomsinsikt skall nog inte använda den. Man kunde godkänt appen med vissa kontraindikationer, som t.ex bristande sjukdomsinsikt.

Du har inte rätt att posta kommentarer