Kenneth Hugdahl är en svenskfödd toppforskare i Norge, som studerar röster vid schizofreni.

Han har tagit fram en Iphone app, som skall användas för att motverka röster. Iphone appen fungerar genom att den ger olika talljud i vänster och höger öra.

Genom att lyssna till Iphonen skall man träna sig att ignorera talljudet i ena örat och koncentrera sig på ljudet i det andra örat.

Att träna upp koncentrationen kan vara ett sätt att undertrycka rösterna.

Till sommaren skall man starta de första försöken med metoden.

Läs mer i BT.no.

Du har inte rätt att posta kommentarer