Här kan du mäta om du har risk att få psykos om du aldrig haft psykos.

Detta test PRIME Early Psychosis / schizophrenia screening test är utvecklat av Yale Universitetet i USA för att tidigt kunna upptäcka tecken på psykos, så att behandlingar kan ges så att psykosen inte utbryter.

Ungefär 30 % av de som får positivt på testet brukar få psykos om ingen behandling ges, men positivt resultat ökar risken för andra psykiska sjukdomar, som ångest, depression och bipolär.

Om du 15 poäng, vilket betyder minst ett svar Håller definitivt med eller minst 3 svar Håller med något, så har du tecken på psykos.

Poängen räknas automatiskt, så du behöver inte klicka på Skicka för att se dina poäng.

För att testet skall bli korrekt måste du svara ärligt på frågorna.

Du kan läsa mer om testet på Schizophrenia.com.

Viska är nog först i världen med detta online test och har också skapat programmet själv.

Kan jag kanske få psykos?
0
Mer än 15 poäng tyder på att du har tecken på att kanske få psykos. Risken att få psykos med ett sådant resultat kan vara ungefär 30 %.