MARS-skalan, Medication Adherence Rating Scale (MARS) undersöker 3 saker, beteendet att ta medicinen (fråga 1-4), attityder mot att ta medicin (fråga 5-8) och negativa biverkningar och attityder till psykofarmaka (fråga 9 - 10).

Maximal poäng är 10 och ju fler poäng desto bättre är din medicinering. MARS-skalan är mycket använd och bättre än vissa andra skalor.

Källa:

Thompson K, Kulkarni J, Sergejew AA. Reliability and validity of a new Medication Adherence Rating Scale (MARS) for the psychoses. Schizophr Res 2000; 42: 241247.

Hur bra sköter jag min medicinering?
0