Nya eller förvärrade problem eller klagomål som du har haft under de senaste två veckorna.

Om alla åtta frågor besvaras med ja, kan du ha en psykos på gång och risk för återfall.

Frågorna Warning Signals Scale är hämtade från boken Surviving Schizophrenia och är vetenskapligt utprovade.

Har jag risk för återfall i psykos?
0