69-åriga Benny Nilsson som bor i Ulricehamn var runt 20 när han insjuknade i en psykos.

Först 30 år senare tillfrisknade han och det han saknar mest med alla dessa år som han var sjuk är att han aldrig fick egna barn.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Lesley McCuaig diagnostiserades med schizofreni i tidig 30-årsålder och har inte bara lärt sig att hantera sin sjukdom, utan skall i år ta en Masters examen i psykologi.

Första gången hon sökte hjälp på akuten blev hon hemskickad med sömntabletter för hon kunde inte beskriva sina symptom rätt.

Hon har också övervunnit alkoholproblem.

Återhämtning: vägar till hälsa
– en konferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa

Arrangörer: NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll
Datum: fredagen den 8 oktober kl 9.00-12.00
Pris: konferensen är kostnadsfri
Plats: Digital medverkan

Läs mer hos NSPH.

Ulrika Westerberg bloggar om sin väg till återhämtning.

Hon är kritisk till psykiatrin men har hittat alternativa vägar som fungerar för henne.

Läs mer i RSMHBloggen.

 

För RSMH:s andre vice förbundsordförande, Åsa Höij har det varit viktigt med förebilder för att hitta sätt att återhämta sig från sin schizofrenidiagnos.

Hör henne berätta om sin återhämtningsresa i Radio Galen.

Läs mer hos RSMH.

RSMH:s verksamhet för unga växer med läger, temadagar och killgrupper.

För många är lägren en väg till återhämtning.

Läs mer om hur ett läger går till, vilka temadagar RSMH Unga kommer att ha under året och om de nya killgrupperna hos RSMH.