En genomgång som P1-programmet Kaliber gjort av över 100 lex Maria-anmälningar visar att det finns brister inom vården av personer som begått självmord.

I lex Maria-anmälningarna som Kaliber gått igenom i granskningen brister det i bland annat suicidriskbedömningar och dokumentation.

Läs mer hos Sveriges Radio.