Att ens patient suiciderar är en svårt traumatisk händelse för en psykiater, men vilka konsekvenser upplevelsen för med sig för ansvarig psykiater är bristfälligt utforskat.

Det årliga antalet självmord av inneliggande patienter i Sverige är okänt.

I en nyligen publicerad enkätundersökning med en svarsfrekvens på 34 procent rapporterade författarna att 140 (80 procent) av de 174 psykiatrer som deltog i studien hade varit med om att en av deras patienter suiciderat. 100 (71 procent) av de 140 hade haft fler än en patient som suiciderat.

Under sina yrkesverksamma år hade de psykiatrer som var äldre än 45 år (59 procent) i genomsnitt upplevt att 4 av deras patienter suiciderat.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
björk
#4 björk 2020-10-03 20:09
Det är v¨l de att man har en läggning.
inte mer med de.. Naturens fundamentala
basis.

Samma som schizofreni Diagnos
naturens basis..
krokus
#3 krokus 2020-09-25 15:34
När man är självmordsbenägen tänker man inte på sin läkare, fattar du väl, Admin?

Självmord är en psykologisk olycka. Självmordsbenägna ser ingen annan utväg.

Shit, Admin borde skämmas när han uttrycker sig så okänsligt! Du kallar dig expert på psykiatri, men har visst missat avsnittet som handlar om självmord (och ångest).
Geta
#2 Geta 2020-09-24 17:00
Dessutom får ofta läkaren och övrig vårdpersonal skulden för självmord hos inneliggande patienter. Man vill ha en syndabock, trots att anhöriga kan vara minst lika skyldiga.
Admin1
#1 Admin1 2020-09-24 16:55
Ytterligare ett skäl varför man inte skall ta sitt liv. Din läkare blir också knäckt och inte bara dina anhöriga och vänner.

Du har inte rätt att posta kommentarer