Endast Clozapine av antipsykotika minskar självmord med 36 % i Sverige och Finland enligt en ny studie.

Bensodiazepiner ökade risken för självmord med 30 % medan Imovane och Stilnoct mellan 32 - 62 %.

Troligen på grund av försämrad impulskontroll.

Läs mer hos The Psychiatry and Behavioral Health Learning Network.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-08-28 19:04
Tidigare har visats att bensodiazepin, som tas dagligen ökar dödligheten vid schizofreni med 70 %. Men självmord utgör bara 30 % av dödligheten och oftast dör man av annat. Självmordsrisken ökar efter inläggning och kanske inte bra med bensodiazepiner då.

Du har inte rätt att posta kommentarer