illusion

Personer utan diagnos på psykossjukdom ( 5 - 25 % av befolkningen) kan ha psykosliknande symptom, som milda vanföreställningar och hallucinatoriska tankar.

Tidigare har rapporterats att dessa även om besvären verkar banala har ökad risk för att få schizofreni, andra psykiska sjukdomar och självmordsbeteende.

En studie har gått igenom genom litteraturen för detta och slutsatsen var att psykosliknande symptom hos friska: 

  • gav nästan 3 gånger ökad risk för självmordsbeteende och skall som en riskmarkör för både självskada och självmord.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2016-01-19 17:20
Jag tror att självmorden kommer att öka vid schizofreni om det kommer mediciner, som förbättrar kognitionen. Förmågan att ta sitt liv ökar nog också. Antagligen kommer nog våld och brott öka också.
Geta
#3 Geta 2016-01-18 21:16
Det blir som ringar på vattnet i omgivningen, när någon tar livet av sig.
Ready
#2 Ready 2016-01-18 21:06
Samhället beklagar nog inte så mycket att den sjuke tar livet av sig då, det blir en mun mindre att mätta. Det som bekymrar samhället är att de anhöriga mår dåligt och blir mindre produktiva vilket totalt leder till ett sämre ekonomiskt resultat än om den sjuke inte skulle tagit sitt liv.
Admin1
#1 Admin1 2016-01-18 17:19
En psykos har 5 gånger högre risk för självmord, så en koppling finns mellan psykos och självmord. Men självmordsrisken är inte så hög vid schizofreni utan 5-10 % medan bipolär har högre risk och 20 %. Att det är lägre vid schizofreni kan ha med funktionsförmåga också att göra dvs man är dålig på planera och utföra saker och har nedsatt arbetsförmåga. Sådant kan minska självmordsrisken.

Du har inte rätt att posta kommentarer